Delenie zmluvy o stavebnom sporení

Delenie zmluvy o stavebnom sporení je v podstate rozdelenie jednej zmluvy na x nových zmlúv o stavebnom sporení. Zmluvu o stavebnom sporení možno deliť z viacerých dôvodov. Medzi najčastejšie patrí potreba čiastkového čerpania našetrených prostriedkov, ku ktorému dôjde len na jednej z novovzniknutých zmlúv (ak napríklad klient nepotrebuje čerpať celú našetrenú sumu), dedičské konanie, vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov a podobne. Delenie zmluvy je možné vykonať len pred pridelením cieľovej sumy, alebo ak sa pridelenia cieľovej sumy zrieknete.

Zmluva o stavebnom sporení môže byť rozdelená na dve a viac čiastkových zmlúv. Delenie sa vykoná rozdelením cieľovej sumy podľa Vašej požiadavky, ani na jednej novovzniknutej zmluve však nová cieľová suma nesmie byť nižšia ako je minimálna stanovená cieľová suma. Nasporená suma sa rozdelí buď alikvotne v pomere k rozdeleniu cieľovej sumy, alebo flexibilne (túto možnosť má napríklad PSS). Pri flexibilnom delení nemusí byť zachovaný pomer rozdelenia nasporených prostriedkov k pomeru rozdelenia cieľovej sumy.

Pri alikvotnom delení cieľovej sumy a nasporených prostriedkov medzi novovzniknuté zmluvy je mechanizmus delenia nasledovný: ak ste napríklad našetrili 4 000 € pri cieľovej sume 10 000 € (100 %), pričom túto rozdelíte medzi dve nové zmluvy s cieľovými sumami 2 500 € (25 %) a 7 500 € (75 %), nasporená suma sa medzi nové zmluvy rozdelí v rovnakom pomere. Na zmluve s cieľovou sumou 2 500 € budete mať nasporených 1 000 € (25 %) a na zmluve s cieľovou sumou 7 500 € budete mať nasporených 3 000 € (75 %).

Poplatky spojené s delením zmluvy o stavebnom sporení

 PSSČSOBWüstenrot
Delenie zmluvy10 €12 €10 €
Účely použitia stavebného sporenia

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Hypotéky Čo banka overuje pred schválením hypotéky
Banka sa potrebuje chrániť pred nesplácaním hypotéky. Pozrite si, čo všetko si o vás banka zistí pred tým, ako vám poskytne peniaze na bývanie.

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

Ďalšie