Čo je stavebný úver

Stavebný úver je úver určený na financovanie bývania, ktorému predchádza uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Stavebný úver sa poskytuje maximálne vo výške tvoriacej rozdiel medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou, pričom tento rozdiel by mal byť minimálne 10 % z cieľovej sumy. Na stavebný úver máte ako stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení, musíte ale splniť zmluvne dohodnuté podmienky:

  • sporiť určitý čas,
  • nasporiť určité percento z cieľovej čiastky,
  • dosiahnuť určitú hodnotu hodnotiaceho čísla.

Podmienky stavebného úveru

Stavebný úver môžete získať až po nasporení určitých prostriedkov na stavebnom sporení, pričom samotné stavebné sporenie musí trvať minimálne 2 roky, nasporená čiastka by nemala byť nižšia ako 40 % cieľovej sumy (% závisí od zmluvy a od podmienok konkrétnej stavebnej sporiteľne) a musíte dosiahnuť aj stanovenú hodnotu „hodnotiaceho čísla“, t.j. čísla vyjadrujúceho Váš výkon ako sporiteľa. Výhodou stavebného úveru je úroková sadzba porovnateľná s hypotekárnymi úvermi a zabezpečenie vkladov v stavebnom sporení prostredníctvom Zákona o ochrane vkladov. Stavebné úvery bývajú obvykle zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Nevylučuje sa však aj iná forma zabezpečenia.

Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať:

  • identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni,
  • identifikačné údaje o stavebnom sporiteľovi,
  • úrokovú sadzbu stavebného úveru,
  • podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,
  • spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,
  • podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere a za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.

Výška stavebného úveru je rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a Vašimi vkladmi, vrátane úrokov, štátnych prémií (ak sa poskytnú) a iných zdrojov.

Čo je stavebné sporenie Čo je medziúver

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie