Čo je stavebný úver

Stavebný úver je úver určený na financovanie bývania, ktorému predchádza uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Stavebný úver sa poskytuje maximálne vo výške tvoriacej rozdiel medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou, pričom tento rozdiel by mal byť minimálne 10 % z cieľovej sumy. Na stavebný úver máte ako stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení, musíte ale splniť zmluvne dohodnuté podmienky:

Podmienky stavebného úveru

Stavebný úver môžete získať až po nasporení určitých prostriedkov na stavebnom sporení, pričom samotné stavebné sporenie musí trvať minimálne 2 roky, nasporená čiastka by nemala byť nižšia ako 40 % cieľovej sumy (% závisí od zmluvy a od podmienok konkrétnej stavebnej sporiteľne) a musíte dosiahnuť aj stanovenú hodnotu „hodnotiaceho čísla“, t.j. čísla vyjadrujúceho Váš výkon ako sporiteľa. Výhodou stavebného úveru je úroková sadzba porovnateľná s hypotekárnymi úvermi a zabezpečenie vkladov v stavebnom sporení prostredníctvom Zákona o ochrane vkladov. Stavebné úvery bývajú obvykle zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Nevylučuje sa však aj iná forma zabezpečenia.

Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať:

Výška stavebného úveru je rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a Vašimi vkladmi, vrátane úrokov, štátnych prémií (ak sa poskytnú) a iných zdrojov.

Čo je stavebné sporenie Čo je medziúver

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Hypotéky Čo banka overuje pred schválením hypotéky
Banka sa potrebuje chrániť pred nesplácaním hypotéky. Pozrite si, čo všetko si o vás banka zistí pred tým, ako vám poskytne peniaze na bývanie.

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

Ďalšie