Čo je stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého účelom je financovanie bytových potrieb na území Slovenskej republiky. Stavebné sporenie môže vykonávať len banka, ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia. Banky s takýmto povolením sa označujú ako „Stavebné sporiteľne“.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Výhody stavebného sporenia

 • štátna prémia pre rok 2018 vo výške 5 % z ročných vkladov, maximálne vo výške 66,39 €,
 • úročenie vkladov (vrátane štátnej prémie) pevnou úrokovou sadzbou,
 • možnosť získať medziúver ešte pred splnením podmienok pre poskytnutie stavebného úveru,
 • možnosť získať po nasporení určitej čiastky stavebný úver porovnateľný s hypotekárnym úverom,
 • možnosť predčasného splatenia stavebného úveru bez poplatkov.

Obsah zmluvy o stavebnom sporení

Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať:

 • identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni,
 • identifikačné údaje o stavebnom sporiteľovi,
 • výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (tzv. „cieľovú sumu“) a podmienky, za ktorých môže byť táto suma zvýšená alebo znížená,
 • výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
 • úrokové sadzby vkladov,
 • podmienky a postup pri výplate vkladov,
 • podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia,
 • vyhlásenie sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy,
 • podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení a za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení.
Čo je stavebný úver

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie