Cieľová suma

Cieľová suma je pri stavebnom sporení zmluvne dohodnutá suma, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára.

Cieľová suma sa skladá najmä:
a) z Vašich vkladov do stavebného sporenia (alebo z vkladov vo Váš prospech),
b) z úrokov,
c) zo štátnej prémie,
d) zo stavebného úveru.

Pri každom stavebnom sporení musí byť cieľová suma vopred dohodnutá. Z pohľadu Vás ako sporiteľa predstavuje cieľová suma množstvo prostriedkov, ktoré budete v budúcnosti potrebovať pre riešenie svojej bytovej situácie. Časť týchto prostriedkov nasporíte, druhú časť môžete získať vo forme stavebného úveru. Stavebné sporiteľne určujú minimálne a maximálneho hodnoty cieľovej sumy. Niektoré sporiteľne odvíjajú od cieľovej sumy poplatok za uzatvorenie stavebného sporenia (obvykle je vo výške 0,9 % z dohodnutej cieľovej sumy, pozrite časť Poplatky). Od cieľovej sumy tiež závisí výška minimálneho mesačného vkladu pri sporení (0,3 % až 1 % v závislosti od konkrétneho produktu a tarify), minimálna splátka stavebného úveru a minimálne percento z cieľovej sumy, ktoré musíte nasporiť, aby ste získali stavebný úver. Stavebný úver môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou.

Cieľovú sumu je možné v priebehu platnosti stavebného sporenia zvýšiť alebo znížiť. Za tento úkon si však stavebné sporiteľne účtujú poplatky. Pri zvýšení cieľovej sumy je poplatok obvykle určený ako % z rozdielu novej a starej cieľovej sumy. Pri znížení cieľovej sumy sa alikvotná časť poplatku za uzatvorenie stavebného sporenia nevracia, niektoré sporiteľne spoplatňujú určitým % aj zníženie cieľovej sumy. V prípade prekročenia cieľovej sumy nasporenou sumou je stavebná sporiteľňa oprávnená cieľovú sumu zvýšiť a rozdiel cieľových súm spoplatniť podľa príslušného sadzobníka poplatkov.

Pridelenie cieľovej sumy

Splnenie podmienok pre pridelenie cieľovej sumy hodnotia stavebné sporiteľne v rôznych intervaloch – PSS a ČSOB na konci každého mesiaca, Wüstenrot na konci každého kalendárneho štvrťroka. Ak podmienky pre pridelenie cieľovej sumy spĺňate, stavebná sporiteľňa Vás písomne informuje o jej pridelení. Ak v určitej lehote písomne nepotvrdíte pridelenie cieľovej sumy, automaticky Vám zanikne nárok na cieľovú sumu k termínu uvedenom v oznámení stavebnej sporiteľne a môžete naďalej pokračovať v sporení. O ďalšie pridelenie cieľovej sumy už budete musieť požiadať stavebnú sporiteľňu sami písomnou žiadosťou.

V prípade, že pridelenie cieľovej sumy potvrdíte, stavebná sporiteľňa bude mať cieľovú sumu pripravenú na jej vyplatenie niekoľko mesiacov od jej pridelenia (obvykle 12 mesiacov). Keďže cieľová suma sa skladá z dvoch častí – nasporených prostriedkov a stavebného úveru, po jej pridelení môžete nasporené prostriedky čerpať na stavebné účely okamžite, ale stavebný úver len po preukázaní schopnosti tento úver splácať a poskytnutí vhodného zabezpečenia, resp. zaručenia.

Čo je medziúver Hodnotiace číslo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie