FIX Konto od Privatbanky

Základné parametre termínovaného vkladu Privatbanky

Poskytovateľ termínovaného vkladu Privatbanka
Minimálny vklad 250 €
Viazanosť 1, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 mesiacov
Pripisovanie úrokov Pri vkladoch do jedného roka pri splatnosti vkladu, pri dlhodobých vkladoch nad 1 rok k 31.12. príslušného roka a pri splatnosti vkladu.
Úrok pri predčasnom zrušení Sankčný poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu je vo výške úrokov za celé obdobie viazanosti odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet termínovaného vkladu do predčaného ukončenia vkladu
Povinnosť viesť osobný účet Nie

Podmienky získania:

Zriadenie termínovaného vkladu bezplatne v pobočkách Privatbanky alebo cez internet. Podmienkou zriadenia vkladu je predloženie dokladu totožnosti.

Sadzobník poplatkov Privatbanky pre termínovaný vklad

Založenie 0 €
Vedenie 0 €
Zrušenie 0 €

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

Ďalšie