Termínovaný vklad od Poštovej banky

Základné parametre termínovaného vkladu Poštovej banky

Poskytovateľ termínovaného vkladu Poštová banka
Minimálny vklad 1 €
Viazanosť 12, 18, 24, 36 a 48 mesiacov
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení V prípade predčasného výberu pred uplynutím dohodnutej doby uloženia termínovaného vkladu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti
Povinnosť viesť osobný účet Nie

Akcie:

  • k termínovaným vkladom zriadeným po 15.10.2022 k Užitočnému účtu alebo k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior s viazanosťou na 24, 36 alebo 48 mesiacov možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3%
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300€ mesačne (150€ mesačne v prípade Užitočného účtu Senior) formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500€
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad

Podmienky získania:

Podmienkou založenia je zloženie minimálneho vkladu a predloženie platného dokladu totožnosti

Sadzobník poplatkov Poštovej banky pre termínovaný vklad

Založenie 0 €
Vedenie 0 €
Zrušenie 0 €

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Ďalšie