Termínovaný vklad od ČSOB

Základné parametre termínovaného vkladu ČSOB

Poskytovateľ termínovaného vkladu ČSOB
Minimálny vklad 500 €
Viazanosť 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov
Pripisovanie úrokov Úroky sú vyplácané v deň splatnosti vkladu, pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení Sankčným poplatkom za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu je 0,50% z vyberanej sumy, min. 6,00€.
Povinnosť viesť osobný účet Nie

Akcie:

  • termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovu sadzbou
  • nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3,5% pri 6-mesačnej viazanosti vzniká Majiteľovi Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje vnasledovnom pomere: (i) polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 EUR, vloží na svoj Účet so 6-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 02.01.2024 a zároveň (ii) druhú polovicu finančných prostriedkov,resp. prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet (vrátane vstupného poplatku) investuje v rovnakomtermíne tak, že podá pokyn na nákup PL Fondu v mene EUR z aktuálnej ponuky Banky

Podmienky získania:

Predloženie dokladu totožnosti, zloženie minimálneho vkladu

Sadzobník poplatkov ČSOB pre termínovaný vklad

Založenie 0 €
Vedenie 0 €
Zrušenie 0 €

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

Ďalšie