Termínovaný vklad od 365

Základné parametre termínovaného vkladu 365

Poskytovateľ termínovaného vkladu 365.bank
Minimálny vklad 0 €
Viazanosť 12, 24, 36 a 48 mesiacov
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení V prípade výberu peňazí mimo dňa obnovy klient stráca nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti
Povinnosť viesť osobný účet Nie

Akcie:

  • k termínovaným vkladom zriadeným k Účtu plus s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3%
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300€ mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500€, zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad

Podmienky získania:

Termínovaný vklad si môže klient zriadiť osobne na obchodnom mieste. Podmienkou založenia je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie otváracieho vkladu.Lehota na vloženie otváracieho vkladu je 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia.

Sadzobník poplatkov 365 pre termínovaný vklad

Založenie 0 €
Vedenie 0 €
Zrušenie 0 €

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

Ďalšie