Stavebné sporenie

Stavebné sporenie

Porovnanie stavebných sporiteľní – Nájdite si najvýhodnejšie stavebné sporenie so štátnou prémiou. Pod kalkulačkou nájdete aj aktuálne podmienky štátnej prémie a zmeny v stavebnom sporení. Porovnanie vám ukáž aktuálne úroky, výnosy aj poplatky spojené so stavebným sporením.

Zadajte požadované parametre stavebného sporenia

Zadajte výšku vášho vkladu a vyberte interval prispievania na účet stavebného sporenia.
Stavebné sporenie sa uzatvára vždy na 6 rokov. Ak ho zrušíte do 2 rokov, strácate nárok na štátnu prémiu. Ak ho zrušíte od 3 do 6 rokov, pre získanie štátnej prémie musíte dokladovať účel využitia nasporených peňazí. Po 6 rokoch môžete peniaze zo sporenia (vrátane štátnej prémie) použiť na čokoľvek, ak si nevezmete stavebný úver. Pri zrušení sporenia do 6 rokov počítajte aj s poplatkami za jeho zrušenie.
Vyznačte, či si uplatňujete nárok na štátnu prémiu. Štátna prémia môže byť poskytnutá len na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
Svoje peniaze môžete zhodnotiť aj výhodnejšie. Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my vám nezáväzne predstavíme iné možnosti s vyššími výnosmi.
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.
Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

Porovnanie stavebných sporiteľní

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Nasporená
sumaZoradené
Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia.
Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie účtu na začiatku každého roka sporenia.
Čistý
výnos
Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia.
Úrok
Ročná úroková sadzba. Vyjadruje, koľko získate za vloženie peňazí na stavebné sporenie. Čím je úrok vyšší, tým získate viac. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
Poplatok
za
uzavretie
Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu. O tento poplatok je znížená nasporená suma, ako aj čistý výnos.
Ročný
poplatok
Ročný poplatok je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
Cieľová
suma
Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.
Štandardná extra tarifa SE 3 422 € 182 € 1,00 % - € 13,08 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
 • Pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť: 1 875 €
 • Nasporíte ich za: 3,2 roka
 • Stavebný úver získate s ročným úrokom: 3,90 %
Štandardná extra tarifa SF 3 381 € 141 € 0,50 % - € 13,08 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
 • Pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť: 1 875 €
 • Nasporíte ich za: 3,2 roka
 • Stavebný úver získate s ročným úrokom: 3,40 %

Aktualizácia údajov: 21. 07. 2024 - Zdroj: stavebné sporiteľne | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

 • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
 • Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu.
 • Ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
 • Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia. Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie sporiaceho účtu na začiatku každého roka sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
 • Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
 • Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt, určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Základným princípom stavebného sporenia je predpoklad, že si časť peňazí na plánované investície do bývania našetríte a že druhú časť získate vo forme stavebného úveru. Čerpanie stavebného úveru je pri stavebnom sporení voliteľné. O tom, či si stavebný úver v budúcnosti vezmete alebo nevezmete rozhodujete len vy. Stavebná sporiteľňa vám ho po splnení podmienok iba ponúkne.

Zmeny v stavebnom sporení

V roku 2019 prešlo stavebné sporenie zásadnými zmenami. Prehľad najdôležitejších zmien v skratke:

 • Štátna prémia sa z 66,39 eur zvýšila na 70 eur.
 • Štátna prémia už tvorí iba 2,5 % celkových vkladov (do roku 2019 to bolo 5 %).
 • Pri založení zmluvy v druhej polovici kalendárneho roka máte nárok iba na polovicu štátnej prémie.
 • Na získanie štátnej prémie nemôže váš hrubý mesačný príjem presahovať 1,3 násobok priemernej mzdy.
 • V prípade čerpania medziúveru strácate nárok na štátnu prémiu.
 • V prípade využitia prostriedkov na niečo iné ako na bývanie, strácate nárok na štátnu prémiu.

Roky 2020 a 2021 nepriniesli žiadne zásadné zmeny v stavebnom sporení.

Stavebné sporenie 2021 Foto: Pexels

Stavebné sporenie a stavebný úver

Pri každom stavebnom sporení sa od začiatku predpokladá, že k čerpaniu stavebného úveru v budúcnosti dôjde. Tento predpoklad je vyjadrený v cieľovej sume, ktorej výšku si každý sporiteľ na začiatku stavebného sporenia volí. Cieľovú sumu tvoria očakávané nasporené prostriedky a očakávaný budúci stavebný úver. Cieľová suma sa v priebehu sporenia nemení, s každým vkladom sa v nej zvyšuje objem nasporených prostriedkov a zároveň klesá objem budúceho stavebného úveru. Nasporiť môžete maximálne 100 % cieľovej sumy. Ak nasporíte viac, ako je výška cieľovej sumy, dôjde k zvýšeniu cieľovej sumy, za čo si stavebná sporiteľňa zaúčtuje poplatok. Stavebný úver Vám stavebná sporiteľňa ponúkne najskôr po nasporení určitej časti cieľovej sumy. Podmienkou stavebnej sporiteľne pre poskytnutie stavebného úveru môže byť napríklad nasporiť minimálne 50 % z cieľovej sumy. Ďalších 50 % cieľovej sumy môžete po splnení tejto podmienky získať vo forme stavebného úveru.

Stavebné sporenie – porovnanie stavebných sporiteľní

Ak chcete využiť stavebné sporenie len ako štátom bonifikovaný sporiaci produkt, jedným z najdôležitejších parametrov vyjadrujúcich jeho výhodnosť je výška čistých výnosov získaných počas zvolenej doby sporenia. Výhodou stavebného sporenia je, že okrem úročenia vašich vkladov môžete získať za každý rok sporenia aj štátnu prémiu. Tá je v tomto roku vo výške 2,5 % z ročných vkladov, maximálne 70 €. Pre získanie maximálnej štátnej prémie je potrebné na účet stavebného sporenia vložiť ročne aspoň 2 800 €.

Výnos zo stavebného sporenia

Čistý výnos zo stavebného sporenia je súčtom úrokov z vkladov, vyplatených štátnych prémií a úrokov zo štátnych prémií.

Štátna prémia 2021 Foto: PixaBay

Štátna prémia

Štátna prémia v tomto roku predstavuje sumu 70 eur. Pre získanie maximálnej štátnej prémie musí sporiteľ vložiť na účet stavebnej sporiteľne aspoň 2 800 eur. V priemere to znamená odvod 233,40 eur mesačne. Pre zmluvy, ktoré budú uzatvorené v druhej polovici kalendárneho roka, je možné žiadať iba o ½ štátnej prémie, a teda o 35 eur.

Podmienky získania štátnej prémie

Štátna prémia nie je určená pre každého sporiteľa. Sporiteľ musí pre získanie štátnej prémie splniť niekoľko podmienok:

 • Príjem sporiteľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v predošlom roku. Pre tento rok znamená, že sporiteľ by nemal zarobiť v priemere viac ako 1 500 eur mesačne.
 • Nasporené financie musia byť využité na pokrytie bývania – kúpu, výstavbu, rekonštrukciu, opravu.
 • Čerpaním medziúveru zaniká právo na štátnu prémiu.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie