Životné poistenie a výluky z poistenia - porovnanie poisťovní

Životné poistenie a výluky

ČSOB Smart účet

Pri poistení smrti z akéhokoľvek dôvodu nie je dôležitá iba cena, ale aj porovnanie výluk z poistenia. Výluky z poistenia označujú situácie, kedy síce dôjde k smrti poisteného, ale poisťovňa peniaze zo životného poistenia vôbec nevyplatí alebo poistné plnenie zníži. Odborne túto časť zmluvných podmienok nazývame „Výluky a obmedzenia plnenia“.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska bolo v roku 2014 aktívnych vyše 2,8 milióna zmlúv životného poistenia. Ruku na srdce, koľkí z nás čítali pri podpise zmluvy zmluvné podmienky? Takmer nikto. Preto sme sa na výluky z poistenia pozreli bližšie a posvietili sme si na situácie, kedy pri smrti poisteného nemusia pozostalí dostať ani euro alebo poisťovňa môže znížiť poistné plnenie.

Aj keď je pravda, že väčšina z nižšie spomínaných situácií je málo pravdepodobná, poistenie je práve o štatistike a pravdepodobnosti.

Vyberte si správne životné poistenie:   Životné poistky - porovnať   

Poistenie smrti z akéhokoľvek dôvodu - výluky z poistenia

Porovnali sme výluky z poistenia pri jednotlivých životných poisťovniach, tu sú výsledky:

- poisťovňa buď neplní vôbec alebo má právo krátiť (detaily viete odkonzultovať po porovnaní životných poistiek, keď požiadate o nezáväznú bezplatnú konzultáciu s naším špecialistom)

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

Vojnové udalosti a vnútorné nepokoje  

Rádioaktívne a obdobné žiarenie      

Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví      

Spôsobenie smrti oprávnenou osobou        

Zhubný novotvar alebo oportúnna infekcia          

Porušenie občianskeho zákonníka            

AIDS/HIV          

Trestný čin        

Protiprávne konanie          

Požitie alkoholu, návykových alebo toxických látok        

Samovražda / sebapoškodzovanie    

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

Smrť v dôsledku ochorenia pred uzavretím zmluvy          

Profesionálny alebo povolený vojak    

Následky liečebných zákrokov / Nedodržanie liečebného režimu          

Vedenie motorového vozidla, lietadla, plavidla (bez oprávnenia)        

Letecká katastrofa            

Účasť na pretekoch a tréningoch automobilov, lietadiel a plavidiel        

Pandémia            

Rizikové športové alebo pracovné činnosti          

Precenenie vlastných síl            

Vedomé porušenie zmluvných podmienok        

Nesprávne uvedené osobné údaje        

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

Koľko si za poistenie smrti účtujú jednotlivé poisťovne? Pozrite si životné poistenie - porovnanie

10. 07. 2015 -

Prečítajte si aj: Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2