Životné poistenie a výluky z poistenia - porovnanie poisťovní

Životné poistenie a výluky

Pri poistení smrti z akéhokoľvek dôvodu nie je dôležitá iba cena, ale aj porovnanie výluk z poistenia. Výluky z poistenia označujú situácie, kedy síce dôjde k smrti poisteného, ale poisťovňa peniaze zo životného poistenia vôbec nevyplatí alebo poistné plnenie zníži. Odborne túto časť zmluvných podmienok nazývame „Výluky a obmedzenia plnenia“.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska bolo v roku 2014 aktívnych vyše 2,8 milióna zmlúv životného poistenia. Ruku na srdce, koľkí z nás čítali pri podpise zmluvy zmluvné podmienky? Takmer nikto. Preto sme sa na výluky z poistenia pozreli bližšie a posvietili sme si na situácie, kedy pri smrti poisteného nemusia pozostalí dostať ani euro alebo poisťovňa môže znížiť poistné plnenie.

Aj keď je pravda, že väčšina z nižšie spomínaných situácií je málo pravdepodobná, poistenie je práve o štatistike a pravdepodobnosti.

Vyberte si správne životné poistenie:   Životné poistky - porovnať   

Poistenie smrti z akéhokoľvek dôvodu - výluky z poistenia

Porovnali sme výluky z poistenia pri jednotlivých životných poisťovniach, tu sú výsledky:

- poisťovňa buď neplní vôbec alebo má právo krátiť (detaily viete odkonzultovať po porovnaní životných poistiek, keď požiadate o nezáväznú bezplatnú konzultáciu s naším špecialistom)

  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
Vojnové udalosti a vnútorné nepokoje  
Rádioaktívne a obdobné žiarenie      
Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví      
Spôsobenie smrti oprávnenou osobou        
Zhubný novotvar alebo oportúnna infekcia          
Porušenie občianskeho zákonníka            
AIDS/HIV          
Trestný čin        
Protiprávne konanie          
Požitie alkoholu, návykových alebo toxických látok        
Samovražda / sebapoškodzovanie    
  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
Smrť v dôsledku ochorenia pred uzavretím zmluvy          
Profesionálny alebo povolený vojak    
Následky liečebných zákrokov / Nedodržanie liečebného režimu          
Vedenie motorového vozidla, lietadla, plavidla (bez oprávnenia)        
Letecká katastrofa            
Účasť na pretekoch a tréningoch automobilov, lietadiel a plavidiel        
Pandémia            
Rizikové športové alebo pracovné činnosti          
Precenenie vlastných síl            
Vedomé porušenie zmluvných podmienok        
Nesprávne uvedené osobné údaje        
  Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot
Koľko si za poistenie smrti účtujú jednotlivé poisťovne? Pozrite si životné poistenie - porovnanie

10. 07. 2015 -

Prečítajte si aj: Poistite sa z domu a získajte 15% zľavu na havarijné poistenie Súťaž s Kooperativou: 1x bicykel, 3x kolobežka a 10x poukaz Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2