VÚB spustila termínovaný vklad Flexivklad Extra

Flexivklad Extra je termínovaný vklad s viazanosťou 48 mesiacov, úrokovou sadzbou vo výške 2,5 % p.a. garantovanou počas celej doby viazanosti a s možnosťou predčasne vybrať časť vložených prostriedkov bez poplatku. Peniaze uložené na Flexivklade Extra sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Parametre termínovaného vkladu Flexivklad Extra:

Predčasné výbery z Flexivkladu Extra

Ročne možno z termínovaného vkladu Flexivklad Extra vybrať bez sankčného poplatku:

  1. do 20 % z otváracieho vkladu, t.j. z prostriedkov vložených pri otvorení vkladu,
  2. do 20 % zo všetkých prídavných vkladov realizovaných v roku výberu (ak ste napríklad v prvom roku sporenia vložili prídavné vklady vo výške XY eur, v prvom roku sporenia si môžete bez sankčného poplatku vybrať do 20 % z nich),
  3. do 20 % vyplateného úroku z predchádzajúceho roka sporenia (ak ste napríklad v prvom roku sporenia získali úrokové výnosy vo výške XY eur, v druhom roku sporenia si môžete bez sankčného poplatku vybrať do 20 % z nich).

V ostatných prípadoch sa pri predčasnom výbere vkladu znížia úroky z vyberanej sumy za 545 dní (maximálne však do výšky akumulovaných úrokov), alebo má VÚB banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky vyplatené skôr, ako na ne vznikol nárok.

Tip na porovnanieHľadáte výhodné zhodnotenie peňazí? Porovnajte si termínované vklady.

26. 10. 2010 -

Prečítajte si aj: 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze Porovnanie účtov zadarmo - 365.bank, mBank a Fio Banka Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2