VÚB spustila termínovaný vklad Flexivklad Extra

Flexivklad Extra je termínovaný vklad s viazanosťou 48 mesiacov, úrokovou sadzbou vo výške 2,5 % p.a. garantovanou počas celej doby viazanosti a s možnosťou predčasne vybrať časť vložených prostriedkov bez poplatku. Peniaze uložené na Flexivklade Extra sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Parametre termínovaného vkladu Flexivklad Extra:

  • minimálny vklad od 99 €,
  • viazanosť 48 mesiacov,
  • zriadenie a vedenie vkladu bez poplatku,
  • úroková sadzba garantovaná po celé obdobie viazanosti,
  • výnos pripisovaný ročne ku dňu otvorenia vkladu,
  • možnosť predčasne vybrať každý rok 20 % zo zostatku svojho vkladu bez poplatku, a to v ktorýkoľvek deň,
  • možnosť realizovať prídavné vklady, pričom tieto budú úročené úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej nižšej lehote viazanosti, platnej v deň realizovania prídavného vkladu.

Predčasné výbery z Flexivkladu Extra

Ročne možno z termínovaného vkladu Flexivklad Extra vybrať bez sankčného poplatku:

  1. do 20 % z otváracieho vkladu, t.j. z prostriedkov vložených pri otvorení vkladu,
  2. do 20 % zo všetkých prídavných vkladov realizovaných v roku výberu (ak ste napríklad v prvom roku sporenia vložili prídavné vklady vo výške XY eur, v prvom roku sporenia si môžete bez sankčného poplatku vybrať do 20 % z nich),
  3. do 20 % vyplateného úroku z predchádzajúceho roka sporenia (ak ste napríklad v prvom roku sporenia získali úrokové výnosy vo výške XY eur, v druhom roku sporenia si môžete bez sankčného poplatku vybrať do 20 % z nich).

V ostatných prípadoch sa pri predčasnom výbere vkladu znížia úroky z vyberanej sumy za 545 dní (maximálne však do výšky akumulovaných úrokov), alebo má VÚB banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky vyplatené skôr, ako na ne vznikol nárok.

Tip na porovnanieHľadáte výhodné zhodnotenie peňazí? Porovnajte si termínované vklady.

26. 10. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2