Hypotekárne záložné listy Slovenskej sporiteľne s úrokom 3,0 %

Slovenská sporiteľňa ponúka možnosť investovať peniaze do hypotekárnych záložných listov s garantovaným ročným výnosom 3 %. Výnosy bude banka vyplácať až do splatnosti 30. septembra 2014 každý polrok, vždy v septembri a v marci.

Cenný papier si záujemcovia môžu kúpiť vo všetkých 293 obchodných miestach banky a v prípade potreby ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov Bratislava, a to prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov banka ukončí najneskôr 31. marca 2011 o 12:00.

Celkový objem emisie tvorí 10 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 €. Emisný kurz bol stanovený na 100 % menovitej hodnoty. Minimálna výška investície sú 2 kusy. Investori, ktorí si objednajú 21 a viac kusov hypotekárnych záložných listov z tejto emisie, ich získajú bez poplatkov.

Hypotekárny záložný list – emisia FIX7 2014

Dátum vydania emisie:31. marec 2011
Dátum splatnosti emisie:30. september 2014
Úrokový výnos:3,00 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 30. septembru a 31. marcu bežného roka
Menovitá hodnota:1 000 €
Minimálna investícia:2 kusy
Emisný kurz:100,00 % menovitej hodnoty
Poplatky:do 20 kusov dlhopisov (vrátane) účtovaný poplatok vo výške 0,50 % z menovitej hodnoty dlhopisov, od 21 kusov a viac nebudú účtované žiadne poplatky.
Uzatvorte najvýhodnejšie sporenie v banke alebo stavebné sporenie.

28. 03. 2011 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2