Slušný účet – novinka pre rodiny

Slušný účet je určený pre manželov alebo partnerov bývajúcich v jednej domácnosti a ich deti vo veku od 10 do 19 rokov. Ide teda o „rodinný produkt“, pri ktorom sa za jednu cenu zriaďuje manželom alebo partnerom a ich deťom viacero samostatných účtov. Pre manželov alebo partnerov sa zriaďujú samostatné bežné účty s programom služieb Active, ktoré sú vylepšené o jeden výber z bankomatu inej banky v SR alebo v menovej únii. Pre deti sa zriaďuje Účet pre mladých ENTER. Cena za službu Slušný účet je 5,99 € mesačne.

Účty zriadené pre manželov / partnerov obsahujú napríklad:

 • vyhotovenie jedného výpisu (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) a jeho zaslanie (e-mailom alebo poštou do tuzemska) alebo osobné prebratie,
 • vydanie a obnovu jednej medzinárodnej platobnej karty,
 • služby elektronického bankovníctva a call centra,
 • 2-krát mesačne zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • neobmedzený počet tuzemských a regulovaných cezhraničných platieb v eurách v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • neobmedzený počet došlých tuzemských platieb a regulovaných cezhraničných platieb v eurách v rámci krajín EHP,
 • neobmedzený počet vkladov v hotovosti,
 • neobmedzený počet platieb kartou,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov VOLKSBANK Slovensko,
 • neobmedzený počet platieb zadaných cez trvalé príkazy alebo inkasá,
 • jeden výber z bankomatu inej banky v SR alebo v menovej únii.

Pre deti sa zriaďuje Účet pre mladých ENTER s platobnou kartou zadarmo, so všetkými platbami kartou doma aj v zahraničí zadarmo a s výbermi z bankomatov VOLKSBANK Slovensko zadarmo.

Manželia si Slušný účet vybavia na základe sobášneho listu. Partneri ho získajú na základe dokladu o registrovanom partnerstve, predložením dokladu s rovnakou adresou trvalého bydliska, resp. formou čestného prehlásenia. V prípade dieťaťa treba predložiť jeho rodný list (aj keď už dieťa vlastní občiansky preukaz).

Tip na porovnanieHľadáte najlacnejší účet pre seba alebo svoje dieťa? Porovnajte si bežné účty a balíky služieb.

26. 08. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2