Porovnajte si produkty Oberbank

V apríli 2009 začala na Slovensku pôsobiť rakúska banková skupina Oberbank, fungujúca napríklad aj v Nemecku, Českej republike a Maďarsku. Na slovenský trh priniesla niekoľko zaujímavých vkladových a úverových produktov. Priblížime Vám bežné účty a balíky služieb, termínovaný vklad, sporiaci účet a účelové aj bezúčelové úvery Oberbank.

Bežné účty a balíky služieb Oberbank

Účet Klasik je základným účtom s poplatkom za vedenie vo výške 1,82 € mesačne. Za tento poplatok získate internet banking, zúčtovanie troch účtovných položiek (POS, eBanking a papierový prevodný príkaz) a štvrťročný výpis z účtu. Platobná karta a ďalšie služby sú za poplatok.

Účet Výhoda je v postate balík služieb za 6,13 € mesačne. V cene získate internet banking, neobmedzené výbery z bankomatov ČSOB, zúčtovanie neobmedzeného počtu prevodov cez internet banking, trvalých príkazov, inkás, platieb kartou v tuzemsku a došlých platieb. V cene je aj výpis z účtu zasielaný štvrťročne. Pri hotovostných vkladoch a výberoch z účtu a písomný tuzemský platobný príkaz zaplatíte 0,48 € za transakciu.

Účet pre mladých a študentov je určený ľuďom vo veku od 16 do 26 rokov. Za mesačný poplatok vo výške 1,25 € získate všetky služby obsiahnuté v Účte Výhoda.

  Účet Výhoda Účet Klasik Účet pre mladých a študentov
Vedenie účtu 1,25 € 1,82 € 1,25 €
Prevodný príkaz elektronický 0,00 € 0,06 € 0,00 €
Došlé platby 0,00 € 0,19 € 0,00 €
Trvalý príkaz - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia 0,00 € 0,00 - 1,69 -
0,19 €
0,00 €
Trvalý príkaz - zmena (prostredníctvom eBanking) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Inkaso - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia 0,00 € 0,00 - 1,69 -
0,19 €
0,00 €
Inkaso - zmena (prostredníctvom eBanking) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Platba kartou - tuzemsko 0,00 € 0,10 € 0,00 €
Platba kartou - zahraničie 0,20 € 0,20 € 0,20 €
Výber z bankomatu ČSOB 0,00 € 0,20 € 0,00 €
Výber z iného bankomatu v tuzemsku 1,26 € 1,26 € 1,26 €
Výpis z účtu stvrťročne poštou 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Platobná karta Maestro - ročný poplatok 0,00 € 7,00 € 0,00 €
Hotovostný vklad a výber 0,48 € 0,48 € 0,48 €

Termínovaný a sporiaci účet Oberbank

Termínovaný vklad TOP ISTOTA je produkt s lehotou viazanosti 1 rok, 2 roky alebo 3 roky. Oberbank v cenníku neuvádza poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu. Poplatok z zrušenie vkladu je 10 €.

Doba viazanosti Úroková sadzba p.a.
1 rok 1,25 %
2 roky 2,00 %
3 roky 2,30 %

Sporiaci účet LIMIT je vkladový účet bez výpovednej lehoty. Výška úrokov závisí od výšky vkladu. Peniaze zo sporiaceho účtu možno vybrať kedykoľvek. Za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu LIMIT nie sú žiadne poplatky.

Výška vkladu Úroková sadzba p.a.
0 - 2 499 € 0,25 %
2 500 - 4 499 € 0,30 %
4 500 - 24 999 € 0,35 %
25 000 - 49 999 € 0,40 %
od 50 000 € 0,50 %

Úvery Oberbank

Oberbank ponúka okrem kontokorentného úveru aj bezúčelový úver bez zabezpečenia, bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou (tzv. americkú hypotéku) a úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou. Úročenie všetkých úverov je s variabilnou úrokovou sadzbou, takže úrok sa môže zmeniť v závislosti od podmienok na trhu. Minimálna výška úveru je 1 500 €, maximum môže byť až do výšky 75 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku.

  Spotrebný úver (bezúčelový) Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou Úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou
Výška úveru od 1 500 € od 1 500 € od 1 500 €
Splatnosť 1 - 5 rokov 3 - 20 rokov 3 - 25 rokov
Variabilná úroková sadzba 7,46 % p.a. 4,71 % p.a. 4,21 % p.a.
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru 2 %, min. 35 € 0,7 %, min. 330 € 0,7 %, min. 330 €
Vedenie účtu 2,00 € 3,00 € 3,00 €
Predčasné splatenie 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Zmena zmluvných podmienok 25,00 € 150,00 € 150,00 €
Maximálna výška LTV - 75 % 75 %

História Oberbank

Počiatky Oberbank siahajú do roku 1869, kedy bola založená Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg so sídlom v Linci. V roku 1933 nadobudla Creditanstalt väčšinu akcií v Oberbank a neskôr, v roku 1952, tretinu týchto akcií odovzdala trom bankám: Oberbank, BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg. V roku 1984 dochádza k vypovedaniu syndikátnej zmluvy s Creditanstalt a od roku 1997 je banka známa ako Skupina 3 Bánk. V súčasnosti tieto tri banky zamestnávajú asi 3300 pracovníkov, majú 200 filiálok v Rakúsku a pobočky v Bavorsku, Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku.

zdroj: Oberbank

04. 02. 2010 -

Prečítajte si aj: Pôžička cez mobil 30 000 eur s poskytnutím do 10 minút Výhodná pôžička až do 30 000 eur Už 10 rokov ponúkajú účet zadarmo. Založiť si ho môžete aj vy cez internet.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2