Porovnajte si produkty Oberbank

V apríli 2009 začala na Slovensku pôsobiť rakúska banková skupina Oberbank, fungujúca napríklad aj v Nemecku, Českej republike a Maďarsku. Na slovenský trh priniesla niekoľko zaujímavých vkladových a úverových produktov. Priblížime Vám bežné účty a balíky služieb, termínovaný vklad, sporiaci účet a účelové aj bezúčelové úvery Oberbank.

Bežné účty a balíky služieb Oberbank

Účet Klasik je základným účtom s poplatkom za vedenie vo výške 1,82 € mesačne. Za tento poplatok získate internet banking, zúčtovanie troch účtovných položiek (POS, eBanking a papierový prevodný príkaz) a štvrťročný výpis z účtu. Platobná karta a ďalšie služby sú za poplatok.

Účet Výhoda je v postate balík služieb za 6,13 € mesačne. V cene získate internet banking, neobmedzené výbery z bankomatov ČSOB, zúčtovanie neobmedzeného počtu prevodov cez internet banking, trvalých príkazov, inkás, platieb kartou v tuzemsku a došlých platieb. V cene je aj výpis z účtu zasielaný štvrťročne. Pri hotovostných vkladoch a výberoch z účtu a písomný tuzemský platobný príkaz zaplatíte 0,48 € za transakciu.

Účet pre mladých a študentov je určený ľuďom vo veku od 16 do 26 rokov. Za mesačný poplatok vo výške 1,25 € získate všetky služby obsiahnuté v Účte Výhoda.

  Účet Výhoda Účet Klasik Účet pre mladých a študentov
Vedenie účtu 1,25 € 1,82 € 1,25 €
Prevodný príkaz elektronický 0,00 € 0,06 € 0,00 €
Došlé platby 0,00 € 0,19 € 0,00 €
Trvalý príkaz - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia 0,00 € 0,00 - 1,69 -
0,19 €
0,00 €
Trvalý príkaz - zmena (prostredníctvom eBanking) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Inkaso - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia 0,00 € 0,00 - 1,69 -
0,19 €
0,00 €
Inkaso - zmena (prostredníctvom eBanking) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Platba kartou - tuzemsko 0,00 € 0,10 € 0,00 €
Platba kartou - zahraničie 0,20 € 0,20 € 0,20 €
Výber z bankomatu ČSOB 0,00 € 0,20 € 0,00 €
Výber z iného bankomatu v tuzemsku 1,26 € 1,26 € 1,26 €
Výpis z účtu stvrťročne poštou 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Platobná karta Maestro - ročný poplatok 0,00 € 7,00 € 0,00 €
Hotovostný vklad a výber 0,48 € 0,48 € 0,48 €

Termínovaný a sporiaci účet Oberbank

Termínovaný vklad TOP ISTOTA je produkt s lehotou viazanosti 1 rok, 2 roky alebo 3 roky. Oberbank v cenníku neuvádza poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu. Poplatok z zrušenie vkladu je 10 €.

Doba viazanosti Úroková sadzba p.a.
1 rok 1,25 %
2 roky 2,00 %
3 roky 2,30 %

Sporiaci účet LIMIT je vkladový účet bez výpovednej lehoty. Výška úrokov závisí od výšky vkladu. Peniaze zo sporiaceho účtu možno vybrať kedykoľvek. Za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu LIMIT nie sú žiadne poplatky.

Výška vkladu Úroková sadzba p.a.
0 - 2 499 € 0,25 %
2 500 - 4 499 € 0,30 %
4 500 - 24 999 € 0,35 %
25 000 - 49 999 € 0,40 %
od 50 000 € 0,50 %

Úvery Oberbank

Oberbank ponúka okrem kontokorentného úveru aj bezúčelový úver bez zabezpečenia, bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou (tzv. americkú hypotéku) a úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou. Úročenie všetkých úverov je s variabilnou úrokovou sadzbou, takže úrok sa môže zmeniť v závislosti od podmienok na trhu. Minimálna výška úveru je 1 500 €, maximum môže byť až do výšky 75 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku.

  Spotrebný úver (bezúčelový) Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou Úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou
Výška úveru od 1 500 € od 1 500 € od 1 500 €
Splatnosť 1 - 5 rokov 3 - 20 rokov 3 - 25 rokov
Variabilná úroková sadzba 7,46 % p.a. 4,71 % p.a. 4,21 % p.a.
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru 2 %, min. 35 € 0,7 %, min. 330 € 0,7 %, min. 330 €
Vedenie účtu 2,00 € 3,00 € 3,00 €
Predčasné splatenie 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Zmena zmluvných podmienok 25,00 € 150,00 € 150,00 €
Maximálna výška LTV - 75 % 75 %

História Oberbank

Počiatky Oberbank siahajú do roku 1869, kedy bola založená Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg so sídlom v Linci. V roku 1933 nadobudla Creditanstalt väčšinu akcií v Oberbank a neskôr, v roku 1952, tretinu týchto akcií odovzdala trom bankám: Oberbank, BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg. V roku 1984 dochádza k vypovedaniu syndikátnej zmluvy s Creditanstalt a od roku 1997 je banka známa ako Skupina 3 Bánk. V súčasnosti tieto tri banky zamestnávajú asi 3300 pracovníkov, majú 200 filiálok v Rakúsku a pobočky v Bavorsku, Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku.

zdroj: Oberbank

04. 02. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2