mKONTO čakajú od januára zmeny

Od 1. januára 2011 bude platiť nový sadzobník poplatkov mBank. Ak máte účet mKONTO, zmenia sa pre Vás podmienky bezplatných výberov z bankomatov.

Do konca roka 2010 máte každý mesiac 3 výbery z bankomatov na Slovensku a všetky výbery z bankomatov v zahraničí zadarmo. Od nového roka bude počet bezplatných výberov závisieť od objemu bezhotovostných operácií, ktoré v priebehu mesiaca na účte mKONTO zrealizujete.

Nové pravidlá pre bezplatné výbery z bankomatov

  • Prvý výber v mesiaci z ľubovoľného bankomatu na Slovensku a prvý výber z bankomatu v zahraničí zostávajú zadarmo.
  • Druhý výber z bankomatu na Slovensku a druhý výber v zahraničí budete mať zadarmo, ak objem všetkých bezhotovostných platieb, ktoré uskutočníte na účte mKONTO v danom mesiaci, dosiahne aspoň 200 €.
  • Tretí výber z bankomatu na Slovensku a tretí výber v zahraničí budete mať zadarmo, ak objem všetkých bezhotovostných platieb na účte mKONTO dosiahne aspoň 400 €.
Objem bezhotovostných operácií na účte mKONTO v priebehu mesiacaPoplatok
za 1. výber
Poplatok
za 2. výber
Poplatok
za 3. výber
Poplatok
za 4. a ďalšie
výbery
0 - 199,99 €0 €1,20 €1,20 €1,20 €
200 - 399,99 €0 €0 €1,20 €1,20 €
400 a viac €0 €0 €0 €1,20 €

Do objemu bezhotovostných platieb sa počítajú bezhotovostné operácie všetkými kartami vydanými k účtu mKONTO, internetové platby a MO/TO platby. Počet výberov z bankomatu zadarmo zistíte vo Vašom Internet Bankingu, kde Vám mBank bude každú stredu posielať aktuálny stav bezplatných výberov z bankomatov.

Výber z bankomatu nad rámec bezplatných výberov sa spoplatní čiastkou 1,20 € (v súčasnosti je poplatok za výber z bankomatu 1,16 €). Ročný poplatok za každý ďalší rok používania dodatkovej karty VISA Classic k účtu mKONTO bude spoplatnený sumou 3,70 €.

Prehľad zmien na účte mKONTO od 1. 1. 2011

  • Končia 3 bezplatné výbery z bankomatov na Slovensku a všetky bezplatné výbery z bankomatov v zahraničí. Počet bezplatných výberov na Slovensku aj v zahraničí bude závisieť od objemu bezhotovostných operácii na účte mKONTO v priebehu mesiaca.
  • Výber z bankomatu dodatkovou kartou bude spoplatnený vždy.
  • Poplatok za výber z bankomatu sa mení z 1,16 € na 1,20 €.
  • V súčasnosti sa za dodatkovú kartu VISA Classic k účtu mKONTO účtuje poplatok za jej vydanie a po 3 rokoch za jej obnovu vo výške 3,70 €. Od nového roka bude pri dodatkovej karte účtovaný aj poplatok za každý ďalší rok jej používania vo výške 3,70 €.
    Hlavná debetná karta VISA Classic k účtu mKONTO bude aj naďalej vydávaná a obnovovaná bez poplatku.
  • V sadzobníku pribudla SMS upomienka za nepovolené prečerpanie vo výške 1 €.

Napriek uvedeným zmenám bude mKONTO aj naďalej patriť k najlacnejším účtom na trhu. Zriadenie a vedeniu účtu mKONTO zostane zadarmo. Hlavná debetná karta VISA Classic k účtu mKONTO bude aj naďalej vydávaná a obnovovaná bez poplatku. Klienti budú môcť aj naďalej prevádzať peniaze cez internet banking, využívať trvalé príkazy a inkasá, platiť kartou a dostávať elektronické výpisy bezplatne.

Požiadajte o mKONTO on-line:Požiadať

04. 11. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2