Súťaž s kartami Maestro

MasterCard Europe uvádza súťaž „Vyhrajte svoj nákup s Maestro“. Súťažiť môže každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR vo veku od 18 rokov (k 9. 9. 2010), ktorá je zároveň držiteľom platobnej karty Maestro vydanej niektorou z týchto bánk:

  • OTP Banka Slovensko,
  • Dexia banka Slovensko,
  • Poštová banka,
  • VOLKSBANK Slovensko,
  • UniCredit Bank Slovakia,
  • Slovenská sporiteľňa,
  • VÚB banka,
  • Československá obchodná banka.

Súťaž prebieha od 10. 9. do 31. 10. 2010. Automaticky sa jej zúčastní každý držiteľ karty Maestro, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky a ktorý v čase konania súťaže uskutoční minimálne 1 nákup tovaru alebo služby na území SR a zaplatí zaň kartou Maestro. Čím viac nákupov držiteľ kartou zaplatí, tým väčšiu šancu má vyhrať. Pravidlá súťaže limitujú iba počet transakcií rovnakou kartou na rovnakom predajnom mieste (POS) v priebehu jedného dňa na maximálne 5.

Vyhrá každý, kto zaplatí v správny čas na správnom mieste

Po uzávierke súťaže vyžrebuje organizátor na každý deň súťaže jeden výherný POS terminál, čo bude spolu 52 vyžrebovaných výherných POS terminálov. Výhernou transakciou bude každá transakcia, ktorá bola uskutočnená v príslušný deň trvania súťaže na POS termináli, ktorý bol pre príslušný deň súťaže označený ako výherný. Ak bude napríklad za prvý deň súťaže vyžrebovaný ako výherný POS terminál v konkrétnych potravinách v Poprade, výhernými transakciami budú všetky transakcie kartami Maestro, ktoré boli v prvý deň súťaže realizované na danom POS termináli.

Každý držiteľ karty Maestro sa môže stať výhercom iba raz. Výhrou v súťaži sú peňažné prostriedky v hodnote rovnajúcej sa súčtu výherných transakcií uskutočnených držiteľom karty Maestro na výhernom POS termináli vo výherný deň, maximálne však vo výške 165,97 €. Výhra bude pripísaná na bankový účet výhercu.

Súťaž je propagovaná aj nasledujúcim plagátom:

Jesenná Maestro Promotion

Zdroj: MasterCard Europe

15. 09. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2