Hypotéky pre mladých od októbra dostupnejšie

Od 1. októbra 2013 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých zvyšuje oproti 3. štvrťroku o 37,70 €. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 025,70 € platného pre tretí štvrťrok roka 2013 je nový príjmový strop vo výške 1 063,40 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zvyšuje na 2 126,80 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. októbra do 31.decembra 2013.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 818 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 2. kvartáli roka 2013. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2013 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytnutie štátneho príspevku na 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny úveru na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie úrokovej sadzby (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
  • Možnosť odkladu splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

02. 10. 2013 -

Prečítajte si aj: Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0%

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2