Hypotéky pre mladých od októbra dostupnejšie

Od 1. októbra 2013 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých zvyšuje oproti 3. štvrťroku o 37,70 €. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 025,70 € platného pre tretí štvrťrok roka 2013 je nový príjmový strop vo výške 1 063,40 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zvyšuje na 2 126,80 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. októbra do 31.decembra 2013.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 818 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 2. kvartáli roka 2013. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2013 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

02. 10. 2013 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2