Hypotéky pre mladých od 1. júla 2011

Od 1. júla 2011 sa opäť zmenia príjmové podmienky pre poskytnutie hypotéky pre mladých. Príjmový stroj pri štátom bonifikovaných hypotékach pre mladých závisí od vývoja priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. O hypotéku pre mladých môžu žiadať tí žiadatelia, ktorých priemerný minuloročný mesačný príjem nepresiahol v prípade žiadateľa - jednotlivca 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predposledný ukočený kvartál a v prípade žiadateľov - manželov 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predposledný ukočený kvartál.

Keďže priemerná mesačná mzda v prvom kvartáli 2011 bola 746 €, hypotéku pre mladých budú môcť od 1. 7. do 30. 9. 2011 získať:

  • jednotlivci, ktorí v minulom roku zarobili priemerne mesačne maximálne 969,80 €,
  • manželia, ktorí v minulom roku zarobili priemerne mesačne maximálne 1 939,60 €.

Hypotéky pre mladých sú poskytované žiadateľom do veku 35 rokov. Príjmový strop predstavuje vždy priemerný hrubý mesačný príjem. Oproti historicky najvýhodnejším podmienkam pre získanie hypotéky pre mladých platným v druhom kvartáli 2011 (od 1. apríla do 30. júna) dôjde v treťom kvartáli tohto roka k poklesu príjmového stropu o 127,40 € v prípade individuálneho žiadateľa a až o 254,80 € v prípade žiadateľov - manželov.

Hypotéka pre mladých - výhody

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytuje sa na dobu 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Predčasné splatenie hypotéky na konci fixácie úrokovej sadzby bez poplatku (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011)
  • Odklad splátok istiny alebo zníženie mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na dobu 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

22. 06. 2011 -

Prečítajte si aj: Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0%

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2