Hypotéky pre mladých od januára 2013

Od 1. januára 2013 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. kvartálu roka 2012 o necelých 12 €. Namiesto koncoročných 1030,90 € je príjmový strop vo výške 1019,20 €. Medziročne sa však zvýšil o takmer 20 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu znižuje z koncoročných 2061,80 € na 2038,40 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. januára do 31. marca 2013.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 784 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2012. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2013 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytnutie štátneho príspevku na 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny úveru na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie úrokovej sadzby (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
  • Možnosť odkladu splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

02. 01. 2013 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2