Hypotéky pre mladých od januára 2012

Od 1. januára 2012 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. kvartálu roka 2011 o 15,60 €. Namiesto súčasných 1015,30 € bude príjmový strop vo výške 999,70 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zníži zo súčasných 2 030,60 € na 1999,40 €. Nové hodnoty príjmových stropov budú platné od 1. januára do 31. marca 2012.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 769 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2011. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2012 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytnutie štátneho príspevku na 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny úveru na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie úrokovej sadzby (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
  • Možnosť odkladu splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

21. 12. 2011 -

Prečítajte si aj: Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0%

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2