Hypotéky pre mladých od januára 2012

Od 1. januára 2012 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. kvartálu roka 2011 o 15,60 €. Namiesto súčasných 1015,30 € bude príjmový strop vo výške 999,70 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zníži zo súčasných 2 030,60 € na 1999,40 €. Nové hodnoty príjmových stropov budú platné od 1. januára do 31. marca 2012.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 769 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2011. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2012 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

21. 12. 2011 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2