Hypotekárne záložné listy VÚB s výnosom 2 %

VÚB ponúka zaujímavú možnosť investovania do hypotekárnych záložných listov pre širokú verejnosť. Nové hypotekárne záložné listy garantujú majiteľovi ročný výnos vo výške 2 % pri 6,5-ročnej viazanosti. Výnosy bude banka vyplácať každý rok, vždy k 24. marcu. Menovitá hodnota dlhopisov bude jednorazovo splatná 24. septembra 2020. Hypotekárne záložné listy možno zakúpiť v pobočkách VÚB do 24. 6. 2014. V prípade potreby ich možno kedykoľvek predať na Burze cenných papierov Bratislava.

Celkový objem emisie tvorí 10 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1000 €. Minimálna investícia je 1 ks. Emisný kurz je stanovený na 100 % menovitej hodnoty.

Základné parametre emisie

  • Obdobie upisovania: od 24. 3. 2014 do 24. 6. 2014
  • Dátum vydania emisie: 24. marec 2014
  • Dátum splatnosti emisie: 24. september 2020
  • Výnos: 2,0 % p. a. vyplácaný ročne k 24. 3. bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %
  • Poplatky: v súvislosti s upísaním dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky
Tip na porovnanieViete, v ktorej banke dostanete najlepšie úroky na sporení?

Zdroj: Všeobecná úverová banka

26. 03. 2014 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2