Hypotekárne záložné listy VÚB s výnosom 2 %

VÚB ponúka zaujímavú možnosť investovania do hypotekárnych záložných listov pre širokú verejnosť. Nové hypotekárne záložné listy garantujú majiteľovi ročný výnos vo výške 2 % pri 6,5-ročnej viazanosti. Výnosy bude banka vyplácať každý rok, vždy k 24. marcu. Menovitá hodnota dlhopisov bude jednorazovo splatná 24. septembra 2020. Hypotekárne záložné listy možno zakúpiť v pobočkách VÚB do 24. 6. 2014. V prípade potreby ich možno kedykoľvek predať na Burze cenných papierov Bratislava.

Celkový objem emisie tvorí 10 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1000 €. Minimálna investícia je 1 ks. Emisný kurz je stanovený na 100 % menovitej hodnoty.

Základné parametre emisie

  • Obdobie upisovania: od 24. 3. 2014 do 24. 6. 2014
  • Dátum vydania emisie: 24. marec 2014
  • Dátum splatnosti emisie: 24. september 2020
  • Výnos: 2,0 % p. a. vyplácaný ročne k 24. 3. bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %
  • Poplatky: v súvislosti s upísaním dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky
Tip na porovnanieViete, v ktorej banke dostanete najlepšie úroky na sporení?

Zdroj: Všeobecná úverová banka

26. 03. 2014 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2