Hypotekárne záložné listy - investícia so zaujímavým výnosom

Nová emisia hypotekárnych záložných listov od VÚB ponúka garantovaný výnos 3,75 % ročne. Celkovo tak klienti počas 4,5-ročnej viazanosti zarobia 16,875 %. Výnosy bude banka vyplácať priebežne, vždy k 16. 9. príslušného roka.

„Investovanie do hypotekárnych záložných listov je vhodné pre klientov, ktorí hľadajú bezpečný spôsob investovania, umožňujúci získať vyšší výnos ako termínované vklady. Hypotekárne záložné listy garantujú vopred stanovený výnos a 100 %-nú návratnosť vloženého vkladu na konci doby splatnosti,“ objasňuje Michaela Trenčáková, vedúca oddelenia Depozitných produktov VÚB banky.

Parametre emisie

  • Dátum vydania emisie: 16. september 2011
  • Dátum splatnosti emisie: 16. marec 2016
  • Výnos: 3,75 % p. a., vyplácaný ročne - vždy 16. septembra bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %

Hypotekárne záložné listy označené ako „HZL VÚB, a.s. 63“ si môžete zaobstarať v pobočkách VÚB banky. V ponuke je 35 000 kusov, predaj sa ukončí najneskôr 30. novembra 2011. Pred splatnosťou možno záložné listy predať na burze cenných papierov v Bratislave, a to aj hneď po skončení primárneho predaja.

Tip na porovnaniePorovnajte si termínované vklady vo všetkých bankách!

16. 09. 2011 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2