Hypotéky pre mladých budú najdostupnejšie vo svojej histórii

Hypotéku pre mladých bude môcť získať oveľa viac ľudí ako doteraz. Od 1. apríla sa výrazne zmenia podmienky pre maximálny možný príjem žiadateľa. Zároveň vstúpi do platnosti novela zákona o bankách, ktorá prináša úplne nové výhody pre manželov a čerstvých rodičov.

Hranica pre maximálny príjem sa zvýši až o 122 €

Do konca marca môže o hypotéku pre mladých požiadať klient s priemerným mesačným príjmom za rok 2010 do výšky 975 €. Od 1. apríla sa hranica pre maximálny možný príjem zvýši až o 122 € na sumu 1 097,20 €. Príjmový strop sa stanovuje ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci štvrťrok. Keďže na konci roka sa vyplácali 13. platy a koncoročné odmeny, priemerná mzda sa v 4. štvrťroku výrazne zvýšila zo 750 € až na 844 €, a tým sa zvýši aj príjmový strop pre získanie hypotéky pre mladých. Zvýšený príjmový strop bude platiť do 30. júna 2011.

Hypotéku pre mladých získa viac manželských párov

Novela zákona o bankách prináša výhodnejšie podmienky pre manželov. Posudzovanie príjmu manželov bude od apríla spravodlivejšie, pretože rozhodujúci bude ich celkový príjem spolu. Ak v súčasnosti žiadajú o úver manželia, žiaden z nich nesmie zarobiť viac ako 1,3-násobok priemernej mzdy, pretože plat každého z manželov sa posudzuje osobitne. Od 1. apríla sa bude hodnotiť spoločný príjem manželov, pričom nesmie presiahnuť 2,6-násobok priemernej mesačnej mzdy, to znamená sumu 2 194,40 €.

Čerstvým rodičom banka zníži splátku

Novela zákona o bankách prináša lepšie podmienky aj čerstvým rodičom. Ak sa klientovi splácajúcemu hypotéku pre mladých narodí dieťa, banka mu odloží splátky istiny alebo zníži mesačnú splátku až na polovicu, a to na dobu 24 mesiacov. Stačí, keď o to klient požiada do 3 mesiacov po narodení dieťaťa.

Hypotéky pre mladých sa poskytujú od roku 2007. Oproti klasickým hypotékam majú nižší úrok. Štát za klienta uhrádza 2 percentá, banka znižuje ďalšie 1 percento, takže celkové úrokové zvýhodnenie dosahuje až 3 percentá. Úrok je znížený počas prvých piatich rokov splácania. V roku 2011 sa hypotéky pre mladých poskytujú do sumy 49 790,88 € (1,5 mil. Sk). Žiadateľ musí byť vo veku od 18 do 35 rokov. Ak o hypotéku žiadajú manželia, podmienky veku do 35 rokov musia spĺňať obaja.

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

03. 03. 2011 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2