Garantovaný vklad VÚB

Garantovaný vklad XX prináša garanciu výnosov a k nej možnosť získania atraktívneho bonusového výnosu. Do Garantovaného vkladu XX môžete investovať od 1. 6. do 29. 7. 2011. „Garantovaný“ je kvôli tomu, že VÚB banka garantuje vyplatenie celého vkladu (istiny) a garantovaného úroku. Garantovaný úrok je vo výške 3,5 % za celé obdobie trvania vkladu. V závislosti od vývoja 3-mesačného Euriboru môžete okrem garantovaného úroku získať aj bonusový úrok, pričom maximálna výška úrokov môže dosiahnuť až 14,75 % za celé obdobie trvania vkladu. Vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov.

Garantovaný a bonusový úrok

Celkové úrokové výnosy pozostávajú z garantovaného úroku a z bonusového úroku. Garantovaný úrok má v prvom roku výšku 2 % p.a. a v druhom až štvrtom roku výšku 0,5 % p.a. Garantovaný úrokový výnos bude vyplácaný každý rok vždy 5. augusta počas celej doby platnosti vkladu.

Bonusový úrok v maximálnej výške 3,75 % p.a. môžete získať v 2., 3. a 4. roku trvania vkladu v závislosti od vývoja 3M Euriboru. Podkladom pre výpočet bonusového úroku je denný vývoj 3-mesačného Euriboru, ktorý bude v každý obchodovateľný deň zverejnený na stránke Reuters ako EURIBOR01. V neobchodovateľný deň bude podkladom pre výpočet bonusového úroku hodnota 3M Euriboru, ktorá bola platná v predchádzajúci obchodovateľný deň. Podmienkou na vyplatenie bonusového úroku je, aby hodnota 3M Euriboru bola rovná alebo nižšia ako stanovená bariéra pre druhý, tretí a štvrtý rok:

V prípade, ak je hodnota 3M Euriboru v niektorom dni v sledovanom období vyššia ako stanovená bariéra pre sledované obdobie, tento deň sa do výpočtu výsledného bonusového úroku pre dané obdobie nezapočíta. Maximálnu výšku bonusového úroku môžete teda získať iba v prípade, ak počas celého sledovaného obdobia v roku neprekročil 3-mesačný Euribor stanovenú bariéru. Bonusový úrok sa vypočíta podľa vzorca:

3,75 % x n/D

kde n je počet dní v roku, keby bola hodnota 3M Euriboru rovná alebo nižšia stanovenej bariére a D je celkový počet dní v roku.

Ak bude splnená podmienka pre vyplatenie bonusového úroku, bude v 2., 3. a 4. roku vždy 5. augusta (t.j. v rokoch 2013, 2014 a 2015) okrem garantovaného výnosu vyplatený aj bonusový výnos (resp. jeho alikvótna časť). Maximálna možná výška výnosov za celú dobu vkladu je 14,75 %.

Garantovaný vklad - parametre

04. 06. 2011 -

Prečítajte si aj: 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze Porovnanie účtov zadarmo - 365.bank, mBank a Fio Banka Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2