Aktualizované 12.06. o 14:46

Štandardná extra tarifa SF - PSS

Akcie:

  • za uzatvorenie zmluvy zaplatíte akciový poplatok len 20€
  • výška poplatku je rovnaká pre všetky zmluvy o stavebnom sporení – bez ohľadu na to, akú cieľovú sumu si zvolíte, zaplatíte za uzatvorenie zmluvy iba 20€
  • ušetríte tak nemálo peňazí, napr. pri cieľovej sume 15000€ ušetríte na poplatku až 115€, pri vyšších cieľových sumách alebo pri uzatvorení viacerých zmlúv v rodine bude úspora ešte výraznejšia

Základné parametre stavebného sporenia: Štandardná extra tarifa SF

Úroková sadzba sporenia 0,50 % p.a.
Mesačný vklad sporenia (% z cieľovej sumy) 0,60 %
Úroková sadzba stavebného úveru 3,40 % p.a.
Minimálna mesačná splátka stavebného úveru (% z cieľovej sumy) 0,60 %
Výška cieľovej sumy 5 000 - 300 000 €

Stavebné sporenie

Uzatvorenie zmluvy akciový poplatok len 20 €
Správa účtu13,08 € / ročne
Cieľová sumaod 5 000 € do 300 000 €
Voliteľné pridelenie z CS25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%
Zmena typu sporeniaa.) na typ sporenia s nižším úročením vkladov:
vo výške rozdielu pripísaných úrokov
b.) na typ sporenia s rovnakým úročením vkladov:
bez poplatku
Delenie zmluvy12,50 €
Prevod zmluvya.) prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení: 12,50 €

b.) prevod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičov: bezplatne

c.) prechod práv vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia v prípade úmrtia stavebného sporiteľa: bezplatne 
Spojenie zmluvya.) spojenie zmlúv po prevode medzi manželmi, resp. z dieťaťa do 18 rokov na jeho rodičov, ak sú žiadosť o prevod a spojenie zaslané súčasne: bezplatne

b.) spojenie zmlúv v ostatných prípadoch: 12,50 € za transakciu
Zvýšenie CS12,50 €
Zníženie CS 12,50 €
Výpoveď zmluvy a.) do 6 rokov od dátumu vzniku zmluvy: 99,00 €

b.) po 6 rokoch od dátumu vzniku zmluvy: bezplatne
Vinkulácia účtu stavebného sporenia12,50 €
Služba moja PSSbezplatne
Výplata nasporených prostriedkov

Stavebný úver / medziúver

Uzatvorenie zmluvystavebný úver: 40,00 €
medziúver: 1,20 % z cieľovej sumy, min. 100,00 €, max. 999,00 €
Zmena zmluvných úverových podmienokPrevod stavebného úveru na tretiu osobu: 3 % zo súčtu zostatku dlhu a nevyplatenej časti stavebného úveru
Prechod práv vyplývajúcich zo zmluvy o úvere na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia v prípade úmrtia dlžníka: bezplatne
Vyhotovenie dodatku k zmluve o úvere: 37,50 €
Jednorazové splatenie medziúveru
(pred termínom splatnosti) na základe zákona č. 90/ 2016 Z.z. o úveroch na bývanie
Počas doby fixácie úrokovej sadzby: max. 1 % z výšky splateného úveru

Ak splatenie mediúveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie: bezplatne
Jednorazové splatenie medziúveru
(pred termínom splatnosti) na základe zákona č. 129/ 2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
Počas doby fixovanej úrokovej sadzby, ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti presahuje 1 rok: max. 1 % z výšky splateného úveru

Počas doby fixovanej úrokovej sadzby, ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti nepresahuje 1 rok: max. 0,5 % z výšky splateného úveru

Ak obdobie medzi splatením úveru a dohodnutou lehotou splatnosti nepresahuje 2 mesiace alebo úroková sadzba nie je fixovaná: bezplatne

Ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 €: bezplatne

Ak splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru: bezplatne
Splatenie stavebného úveru pred termínom splatnostibezplatne
Súhlasso zriadením ťarchy na liste vlastníctva v prospech iného veriteľa, súhlas s prevodom založenej nehnuteľnosti na tretiu osobu, dohoda o zmene poradia záložných veriteľov: 44,00 €
Predĺženie lehôt stanovených v zmluve o úvere21,50 €
UpomienkyUpomínanie dlžných splátok po lehote splatnosti:
1. upomienka, 2. upomienka, predžalobná upomienka:
- 19,00 € za každú upomienku
Individuálne riešenie omeškaných splátok
Zmena splátkového plánu SÚ / MÚ s upomínaním37,50 €
Vinkulácia účtu stavebného úveru / medziúveru12,50 €

Výhody

  • pre všetkých nad 18 rokov
  • štátna prémia až do 70€ ročne
  • možnosť získať Stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Ďalšie