Aktualizované 08.12. o 11:21

ČSOB Úver na splatenie úverov

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť

Údaje o Vami zvolenej hypotéke

Hodnota nehnuteľnosti 100 000 €
Výška hypotéky 60 000 €
Splatnosť 25 rokov
Úroková sadzba p.a. 3,55 %
Fixácia 3 roky
Mesačná splátka 301,99 €
Celkovo zaplatíte 90 595,65 €
Celkové preplatenie 30 595,65 €

Akcia

 • banka poskytne klientovi 100% zľavu z poplatku za spracovanie úveru za predloženie energetického certifikátu najneskôr do 6 mesiacov od dočerpania úveru, pri výstavbe spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím k objektu úveru
 • možnosť získať odmenu vo výške jednej anuitnej splátky max. do 500 € za predloženie energetického certifikátu s energetickou triedou A a lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane)
 • kataster za klienta vybaví banka
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 1 rok od 3,45%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 3 roky od 3,55%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 4 roky od 3,65%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 5 rokov od 3,65%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 10 rokov od 4,05%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 15 rokov od 4,30%
 • úrokové sadzby od 2.12.2022 pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky pri fixácii na 20 rokov od 4,50%
 • banka ponúka klientom bezplatné mesačné mimoriadne splátky cez aplikáciu SmartBanking do výšky 1,5% zostatku istiny, min. 50 €

Všeobecné údaje o hypotéke

Poskytovateľ hypotéky ČSOB
Typ hypotéky Refinancovanie
Účel hypotéky na refinancovanie inej hypotéky
Maximálna výška LTV - Loan to Value (najvyšší možný pomer požičiavanej sumy k hodnote bytu alebo domu) 100 %
Dostupné fixácie úroku 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20 rokov
Najnižší možný nezľavnený úrok 3,45 %
Možnosť variabilnej úrokovej sadzby nie
Výška hypotéky od 5 000 €
Splatnosť hypotéky 3 - 30 rokov
Minimálny vek pre poskytnutie hypotéky 18 rokov
Podmienky pre získanie Fyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR aj mimo SR

Poplatky súvisiace s hypotékou

Poskytnutie hypotéky 0 €
Mimoriadna splátka mimo konca fixáciemax. 1,00 % z objemu úveru
Mimoriadna splátka na konci fixácie 0 €
Predčasné splatenie mimo konca fixáciemax. 1,00 % z objemu úveru
Predčasné splatenie na konci fixácie 0 €
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 180 €

Výhody

 • možnosť refinancovať existujúce účelové a neúčelové úvery z iných bánk, zo stavebných sporiteľní, z leasingových spoločností a nebankových inštitúcií
 • možnosť realizovať bezplatné mimoriadne splátky mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru, a to bez poplatku či navýšenia úrokovej sadzby cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking
 • možnosť požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní výšky pôvodnej mesačnej splátky

Vašu žiadosť je možné poslať online.

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť