Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Pod spotrebiteľským úverom sa rozumie každý úver, pôžička alebo odložená platba, s výnimkou:

 • peňazí požičaných bez nároku na úrok a poplatky,
 • úverov nižších ako 100 eur a vyšších ako 75 000 eur,
 • úverov poskytnutých na menej ako 3 mesiace.

Každý spotrebiteľský úver musí byť poskytnutý na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje najmä:

 • údaje o veriteľovi (ten, kto peniaze požičiava),
 • údaje o spotrebiteľovi,
 • výšku úveru a menu, v ktorej je úver poskytovaný,
 • splatnosť spotrebiteľského úveru,
 • ročnú úrokovú sadzbu,
 • výšku, počet a termíny splátok,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov,
 • výšku poplatkov,
 • veriteľom požadované ručenie alebo poistenie,
 • upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania úveru,
 • spôsob zániku záväzku.

V súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere je dobré uvedomiť si, že:

 • veriteľ nemôže od Vás požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve,
 • ak zmluva neobsahuje niektoré z povinných náležitostí, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.
Výška splátky a splácanie úveru Ako postupovať pri problémoch so splácaním

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

pozicka Pôžička, ktorá vám vráti späť peniaze z jednej splátky
Požičať si môžete až do 25 000 eur.

Ďalšie