Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Pod spotrebiteľským úverom sa rozumie každý úver, pôžička alebo odložená platba, s výnimkou:

 • peňazí požičaných bez nároku na úrok a poplatky,
 • úverov nižších ako 100 eur a vyšších ako 75 000 eur,
 • úverov poskytnutých na menej ako 3 mesiace.

Každý spotrebiteľský úver musí byť poskytnutý na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Táto zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere upravuje Zákon o spotrebiteľských úveroch.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje najmä:

 • údaje o veriteľovi (ten, kto peniaze požičiava),
 • údaje o spotrebiteľovi,
 • výšku úveru a menu, v ktorej je úver poskytovaný,
 • splatnosť spotrebiteľského úveru,
 • ročnú úrokovú sadzbu,
 • výšku, počet a termíny splátok,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov,
 • výšku poplatkov,
 • veriteľom požadované ručenie alebo poistenie,
 • upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania úveru,
 • spôsob zániku záväzku.

V súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere je dobré uvedomiť si, že:

 • veriteľ nemôže od Vás požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve,
 • ak zmluva neobsahuje niektoré z povinných náležitostí, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.
Výška splátky a splácanie úveru Ako postupovať pri problémoch so splácaním

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

365.bank pozicka Výhodná pôžička cez mobil až 10 000 EUR
Potrebujete peniaze? Využite úver bez poplatku až 10 000 EUR.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

1 000 eur iba za 15 eur mesačne Vianočná pôžička 1 000 EUR iba za 15 EUR mesačne
Využite výhodnú pôžičku na čokoľvek a bez poplatku

Ďalšie