Zmena dodávateľa elektriny

Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu, má zo zákona právo zmeniť dodávateľa elektriny, čím môže ušetriť nemalé peniaze. Zmena dodávateľa elektriny je bezplatná a pôvodný ani nový dodávateľ elektriny nesmie požadovať od odberateľa elektriny finančnú úhradu za vykonanie takejto zmeny.

Podmienkou pri zmene dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom. Nová zmluva musí byť účinná ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny. Po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom je odberateľ elektriny povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny príslušného prevádzkovateľa sústavy najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej doby alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny. Proces zmeny dodávateľa elektriny trvá 21 dní. Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny doručenú neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom zmeny prevádzkovateľ sústavy zamietne.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!

Ako prebieha zmena dodávateľa elektriny

V praxi proces zmeny dodávateľa funguje tak, že odberateľ podpíše s novým dodávateľom novú zmluvu o dodávke elektriny, pričom novému dodávateľovi môže zároveň podpísať aj splnomocnenie. Toto splnomocnenie umožní novému dodávateľovi podať za odberateľa výpoveď pôvodnému dodávateľovi elektriny, čím začne plynúť výpovedná lehota. Pri tomto postupe dôjde k zmene dodávateľa za 1-2 mesiace. Napríklad ak bude zmluva s novým dodávateľom podpísaná v priebehu januára, tak po zohľadnení výpovednej lehoty u pôvodného dodávateľa a 21-dňovej lehoty potrebnej na zmenu u príslušného prevádzkovateľa sústavy dôjde k zmene dodávateľa od 1. apríla.

Výpoveď pôvodnému dodávateľovi môže podať aj osobne odberateľ. V takom prípade bude stačiť, ak si odberateľ nájde nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred platnosťou účinnosti výpovede. Napríklad ak odberateľ sám vypovie zmluvu pôvodnému dodávateľovi k 31. decembru, tak musí novú zmluvu s novým dodávateľom elektriny podpísať najneskôr 9. decembra.

Dĺžka výpovednej lehoty je v prípade zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú 1-mesačná. Je potrebné si uvedomiť, že výpovedná lehota začína vždy plynúť až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak výpoveď podáte v januári, tak výpovedná lehota začína plynúť od 1. februára a výpoveď bude účinná 28. februára.

Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, môže byť výpovedná lehota rôzne dlhá. Jej presná dĺžka je uvedená v zmluve alebo vo všeobecných obchodných podmienkach pôvodného dodávateľa elektriny.

Odpočet elektromera pri zmene dodávateľa elektriny

Pokiaľ stav elektromera nenahlási svojej distribučnej spoločnosti pri zmene dodávateľa odberateľ iniciatívne sám (samoodpočtom), tak distribútor vykoná odpočet ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Odpočet vykoná buď fyzickým odpočtom zariadenia alebo odhadom (konkrétna forma záleží od rozhodnutia distribútora). Za odpočty elektriny je zodpovedný výlučne prevádzkovateľ distribučnej sústavy a to, či vykoná fyzický odpočet alebo spotrebovanú elektrinu len odhadne, je len v jeho kompetencii.

Distribútor následne odovzdá pôvodnému aj novému dodávateľovi údaje o spotrebe elektriny pre dané odberné miesto ku dňu vykonania zmeny. Dáta im odovzdá do piatich pracovných dní odo dňa vykonania odpočtu.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!
Distribúcia elektriny Energetické štítky a energetické triedy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie