Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol zriadený ako orgán štátnej správy so sídlom v Bratislave. Úrad si môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla. Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe povolenia vydaného úradom podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach alebo podľa osobitných predpisov. Do pôsobnosti úradu pre reguláciu sieťových odvetví patria napríklad tieto činnosti:

  • určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za výrobu elektriny, prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny, prepravu plynu, distribúciu plynu, dodávku plynu a uskladňovanie plynu,
  • rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností,
  • vykonáva cenovú reguláciu podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
  • vypracúva pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
  • ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania služieb,
  • vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenie o pôvode biometánu a vedie ich evidenciu.
AdresaÚrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27
IČO36 06 98 41
DIČ20 21 59 98 66
Kontakttel.: 02 / 581 004 11
fax: 02 / 581 004 79
e-mail: urso@urso.gov.sk
Stránkové dni a otváracie hodinyPondelok - Štvrtok: 9:00-12:30 a 13:00-15:00
Piatok: 9:00-12:30 a 13:00-14:00
Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny a ceny plynu hneď teraz online!
Zákon o energetike

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie