Najčastejšie otázky pri zmene dodávateľa

Kedy môžem zmeniť dodávateľa elektriny?

Odberateľ elektriny v domácnosti môže zmeniť dodávateľa elektriny každý mesiac - vždy k prvému dňu mesiaca. Odberateľ však nesmie byť viazaný svojim súčasným dodávateľom, preto musí včas podať výpoveď súčasnému dodávateľovi v súlade s platnou zmluvou a obchodnými podmienkami súčasného dodávateľa.

Od akého dátumu dôjde k zmene dodávateľa elektriny?

Presný dátum zmeny závisí od toho, či máte uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny so súčasným dodávateľom na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

Ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, tak je výpovedná lehota zo zákona 1 mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede. Dodávateľa elektriny zmeníte teda najskôr od 1. dňa po uplynutí výpovednej lehoty.

Ak máte zmluvu na dobu určitú, tak musíte podať výpoveď podľa dohodnutých zmluvných podmienok (niekedy je výpovedná lehota aj 3 mesiaca) a dodávateľa zmeníte od 1. dňa po uplynutí výpovednej lehoty.

Prečo je pri zmene dodávateľa elektriny nutné podpisovať plné moci?

Plné moci umožnia novému dodávateľovi podniknúť všetky potrebné úkony súvisiace so zmenou dodávateľa vo Vašom mene. Ide napríklad o danie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi elektriny a o informovaní distribútora elektriny o tom, že dochádza k zmene dodávateľa.

Ako bude pri zmene dodávateľa vykonaný odpočet elektromera?

Odpočty elektromerov zabezpečuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (distribučná spoločnosť), a to buď fyzickým odpočtom elektromeru alebo odhadom (konkrétna forma záleží od rozhodnutia distribútora). Za odpočty elektriny je zodpovedný výlučne prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Ako zistím vo Východoslovenskej energetike svoj EIC kód?

Kontaktujte infolinku Východoslovenskej energetiky na tel. č. 0850 123 312, zadajte operátorovi Vaše číslo odberného miesta (OM), ktoré nájdete na faktúre a číslo Vášho elektromera (nájdete ho na elektromery alebo na vyúčtovacej faktúre). Operátor Vám následne nadiktuje EIC kód.

Platí sa za zmenu dodávateľa poplatok?

Nie, zmena dodávateľa elektriny je bezplatný proces. Poplatky súvisiace so zmenou dodávateľa by nemal účtovať nový ani pôvodný dodávateľ.

Môže zmena dodávateľa elektriny ovplyvniť jej kvalitu?

Alternatívni dodávatelia elektriny elektriny len dodávajú, pričom využívajú existujúce distribučné siete v správe existujúcich distribučných spoločností. Keďže pri zmene dodávateľa meníte len dodávateľa elektriny a distribútor elektriny ostáva stále rovnaký, kvality elektriny sa zmena nijako nedotkne. Zároveň sa zmena nijako nedotkne ani elektromerov, ktoré sú majetkom distribučnej spoločnosti a nie je ich teda potrebné vymieňať.

Ako sa elektrina dostáva do domácností?

Elektrina sa do domácností dostáva prostredníctvom distribučných sietí. Distribučné siete vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav, ktorými sú ZSE Distribúcia, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s.. Dodávatelia len využívajú tieto siete, aby domácnostiam zabezpečili dodávku elektriny.

Dôjde pri zmene dodávateľa elektriny k prerušeniu dodávky elektriny?

Pri zmene dodávateľa elektriny nedochádza k prerušeniu dodávky elektriny, a to z toho dôvodu, že zmena je plynulá. Nový dodávateľ Vám začne elektrinu dodávať presne v momente, keď pôvodný dodávateľ dodávku elektriny ukončí. Nedôjde teda k odpojeniu od distribučnej sústavy.

Je potrebné pri zmene dodávateľa meniť aj elektromer?

Nie, nie je to potrebné. Elektromer patrí distribučnej spoločnosti a nijako nesúvisí so zmenou dodávateľa elektriny.

Komu sa budú nahlasovať výpadky elektriny a poruchy a kto ich bude odstraňovať?

Poruchy za elektromerom musíte odstrániť na vlastné náklady. Poruchy pred elektromerom a poruchy elektromera je potrebné ohlásiť na infolinke distribučnej spoločnosti, tá ich musí odstrániť na vlastné náklady:

  • Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332,
  • SSE - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000,
  • ZSE - Distribúcia, a.s.: 0800 111 567.
Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!
Cena elektriny

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie