Elektronické bankovníctvo

Ide o formu bankovníctva, pri ktorej nedochádza k priamemu kontaktu medzi Vami a bankou a pri ktorom sú ako komunikačný nástroj využívané moderné telekomunikačné technológie (internet, mobilné telefóny, pevné linky, faxy). Vaša identifikácia bude v závislosti od konkrétnej služby zabezpečená zadaním mena, hesla, rodného čísla, PIN kódu, údajov z GRID karty a pod. Prostredníctvom elektronického bankovníctva je možné realizovať pasívne operácie, poskytujúce všeobecné informácie (napr. o zostatku na Vašom účte, kurzové lístky a pod.), alebo aktívne operácie, umožňujúce priamo disponovať s prostriedkami na Vašom účte.

Základnou výhodou elektronického bankovníctva je prístup k účtu 24 hodín denne. Prostredníctvom neho môžete kedykoľvek získať informácie o zostatku na bežnom účte alebo zadávať príkazy na úhradu. Všetky služby elektronického bankovníctva sú poskytované výhradne na základe zmluvy.

Internet banking

Umožní Vám jednoduchú správu účtu a bankových operácií online. K účtu môžete pristupovať z ľubovoľného počítača pripojeného na internet. Okrem zisťovania zostatku na účte a prezerania pohybov si môžete prostredníctvom internet bankingu zriaďovať, meniť alebo odvolávať trvalé príkazy, otvárať a rušiť termínované účty, požiadať o vydanie platobnej karty a pod. Do internet bankingu sa prihlásite cez webovú stránku banky po zadaní všetkých potrebných hesiel. Každá operácia cez internet banking musí byť potvrdená kódom, ktorý Vám vydá banka.

Telefón banking (telephone banking)

Služba Vám umožňuje komunikovať s bankou prostredníctvom telefónneho aparátu s tónovou voľbou a s možnosťou spojenia s hlasovým informačným systémom alebo spojením priamo s operátom. Úlohou telefónneho centra (call centra) je podávať informácie o zostatku na Vašom účte, zadávať Vaše príkazy na úhradu, meniť alebo rušiť už existujúce príkazy, otvárať termínované vklady a pod. Pred každou operáciou realizovanou cez telefón sa musíte najprv identifikovať a zadať všetky potrebné heslá. Pokiaľ prejdete kontrolou úspešne, môžete využívať službu podľa svojich potrieb.

Home banking

Služba umožňuje komunikovať s bankou prostredníctvom Vášho osobného počítača vybaveného špeciálnym softvérom banky (aplikáciou). Nevýhodou tejto služby je to, že je viazaná na počítač, na ktorom je nainštalovaná banková aplikácia.

Mobil banking

Je to všeobecný termín používaný pre realizáciu pasívnych alebo aktívnych bankových operácií prostredníctvom mobilného telefónu. Pod mobil banking spadá SMS banking, WAP banking, GSM banking, SIM Toolkit banking a pod.

Prostredníctvom SMS bankingu komunikujete s bankou cez SMS správy. Táto služba je buď pasívna (informatívna) alebo aktívna (realizácia aktívnych operácií s prostriedkami uloženými na účte). SMS správy majú vždy predpísaný charakter. Sú buď v zašifrovanej alebo v nezašifrovanej podobe. Od úrovne šifrovania a zabezpečenia závisí, či pôjde o aktívny alebo pasívny SMS banking.

GSM banking je všeobecný termín označujúci tú časť elektronického bankovníctva, pri ktorom sa využíva GSM mobilná sieť. V GSM bankingu môže prebiehať komunikácia medzi Vami a bankou formou zašifrovaných alebo nezašifrovaných textových správ, WAPu alebo JAVA aplikácie. V prípade zašifrovaných textových správ sa využíva napr. technológia SIM Toolkit, pri ktorej sa do mobilného telefónu vloží špeciálna SIM Toolkit karta s nahratou bankovou aplikáciou, ktorá zabezpečí odoslanie zašifrovaných správ a odšifrovanie prijatých správ. V prípade nezašifrovaných SMS správ je možné využiť všetky druhy SIM kariet. Komunikácia s bankou je potom založená na princípe odosielania a prijímania klasických krátkych textových správ, pričom bezpečnosť je postavená buď len na zadaní PIN kódu ku konkrétnej SIM karte alebo na využití tzv. autentizačných kalkulátorov.

WAP banking možno využiť pri tých mobilných telefónoch, ktoré umožňujú pripojenie na internet prostredníctvom aplikácie WAP. Cez WAP možno realizovať aktívne alebo pasívne bankové operácie.

Porovnanie bežných účtov a balíkov služieb v jednotlivých bankách

Ako zmeniť banku a bežný účet Zákon o ochrane vkladov

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

lacne nakupy Koniec lacných nákupov z Číny
Európska únia pripravuje zavedenie dovozných ciel na lacný tovar z Číny, čo významne ovplyvní ceny na čínskych e-shopoch ako Temu, Aliexpress a Shein.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Ďalšie