Dodávatelia elektriny pre domácnosti

 • A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, Martin
 • BBF energy, s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
 • BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o., Hviezdoslavova 168/168, Ladce
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava
 • BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovská 2073, Hencovce
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
 • ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
 • Development In Slovak Investments, s.r.o., Myslenická 2/C/4660, Pezinok
 • ELGAS, k.s., Pekná cesta 6, Bratislava
 • Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava
 • Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava
 • ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o., Hlavná 104, Košice
 • ENSTRA, a. s., Daxnerova 2636/9, Žilina
 • EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava
 • GEON, a.s., Horská 11/C, Bratislava
 • HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Matice slovenskej 10, Prievidza
 • I. S. Servis s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina
 • Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, Bratislava
 • KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, Žilina
 • KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., Továrenská 532, Senica
 • Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, Kremnica
 • Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
 • MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany
 • MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, Bratislava
 • Pow-en a.s., Prievozská 4D, Bratislava
 • RIGHT POWER, s.r.o., M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
 • SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, Bratislava
 • SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, Bratislava
 • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
 • Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, Žilina
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
 • SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
 • Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
 • TMC Servis s.r.o., Alstrova 6061/129, Bratislava
 • Twinlogy s.r.o., Závodská cesta 2945/38, Žilina
 • UTYLIS s. r. o. , Ružinovská 42, Bratislava
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o., Moyzesova 17, Martin
 • Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
 • ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava
 • Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava
 • Povinnosti dodávateľov elektriny

  Každý dodávateľ elektriny a plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny vrátane ich číselného vyjadrenia. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku obsahuje najmä cenu za:

  • nákup elektriny,
  • obchodnú činnosť dodávateľa elektriny,
  • distribúciu elektriny vrátane prenosu,
  • straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
  • systémové služby v elektroenergetike,
  • prevádzkovanie systému v elektroenergetike.

  Odberateľ elektriny v domácnosti má okrem práv na ochranu spotrebiteľa aj tieto práva pri dodávke elektriny:

  a) uzatvoriť s dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny, ktorá musí obsahovať najmä:

  1. identifikáciu dodávateľa,
  2. rozsah dodávky elektriny a s týmito dodávkami súvisiacich služieb,
  3. podmienky dodávky elektriny a dodávky súvisiacich služieb,
  4. zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane štruktúry ceny,
  5. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
  6. spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny,
  7. miesto, spôsob a lehoty na uplatnenie reklamácie,
  8. informáciu, za akých podmienok môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nesúhlasí so zmenou ceny elektriny a súvisiacimi službami,
  9. informáciu o pôvode a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, prípadne upozornenie na verejný zdroj týchto informácií,
  10. informáciu o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné prostredie, prípadne upozornenie na verejný zdroj týchto informácií,
  11. informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla.

  b) na poskytnutie informácie o každej úprave ceny elektriny a o úprave podmienok dodávky elektriny najneskôr 30 dní pred vykonaním úpravy,

  c) na výber formu a spôsob platby za dodávku elektriny a uhrádzanie platieb za dodávku elektriny alebo plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb. Pri určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ elektriny zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Dohodnutá výška preddavkových platieb bude zohľadňovať skutočný odber elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi úradom určenou alebo schválenou cenou elektriny. Odmietnutie dohody o úhrade formou preddavkových platieb je povinný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu odôvodniť.

  Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!
  Distribúcia elektriny Energetické štítky a energetické triedy

  Potrebujete pomôcť?

  0948 090 040

  +421 948 090 051

  Bežný hovor do siete O2

  Správy

  Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
  Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

  ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
  Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

  Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
  Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

  Ďalšie