Distribúcia plynu

Vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej plynárenskej siete, prostredníctvom ktorej sa distribuuje takmer všetok zemný plyn v Slovenskej republike, je spoločnosť SPP - distribúcia. Spoločnosť je zodpovedná za distribúciu zemného plynu od prepravných sietí cez rozvodné plynárenské zariadenia až ku koncovým zákazníkom, ktorými sú v podstate jednotliví dodávatelia plynu. Spoločnosť ďalej zabezpečuje pripojenie k distribučnej sieti a odpočty spotreby zemného plynu. SPP - distribúcia je regulovaným právnym subjektom a ako taký garantuje všetkým subjektom transparentný a nediskriminačný prístup do tejto siete pri rešpektovaní dôverných obchodných informácií.

SPP - distribúcia začala svoju činnosť v júli 2006, kedy sa v zmysle požiadaviek slovenskej a európskej legislatívy museli odčleniť činnosti súvisiace s distribúciou zemného plynu a distribučnými aktivitami od ostatných činností. SPP - distribúcia je 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a vznikla transformáciou divízie distribúcie SPP. Momentálne je plynofikovaných 77 % všetkých obcí na Slovensku, v ktorých žije 94 % všetkých obyvateľov Slovenska.

Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu

Tarifná skupina 1 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh, čo je cca 200 m³ vrátane.

Tarifná skupina 2 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh, čo je približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane.

Tarifná skupina 3 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWH, čo je nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane.

Tarifná skupina 4 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh, čo je nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane.

Tarifná skupina 5 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWH do 85 000 kWh, to je približne od 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane.

Tarifná skupina 6 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh, čo je približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane.

Tarifná skupina 7 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh, čo je asi nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane.

Tarifná skupina 8 sa používa pre ocenenie distribúcie plynu pre odberné miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 000 kWh, čo je asi nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane.

Tarify plynu pre domácnosti

Od 1. 1. 2017 sa zvyšuje počet taríf pre domácnosti zo 4 na 8 taríf. Zaradenie odberného miesta dodávateľ nezmení, ak mala domácnosť k 31.12.2016 tarifu D1, D2 a tarifu D3 so spotrebou najviac 42 760 kWh. Domácnosti so spotrebou nad 42 760 kWh budú od 1. 1. 2017 zaradené do nových taríf D4 - D8 podľa spotreby. Tarify sú rozdelené podľa ročnej spotreby za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Tarifa D1 je vhodná pre domácnosti, ktoré plyn využívajú málo, a to v prevažnej miere iba na varenie. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí 0 až 2 138 kWh, čo je približne od 0 do 200 m³.

Tarifa D2 je vhodná pre domácnosti, ktoré plyn využívajú málo na varenie a na ohrievanie vody. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí nad 2 138 až 18 173 kWh, čo je približne nad 200 do 1 700 m³.

Tarifa D3 je určená domácnostiam, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a aj na vykurovanie. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí 18 173 až 42 760 kWh, čo je približne od 1 700 do 4 000 m³.

Tarifa D4 je určená domácnostiam, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a aj na vykurovanie. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí nad 42 760 až 69 485 kWh, čo je približne od 4 000 do 6 500 m³.

Tarifa D5 je určená domácnostiam, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a aj na vykurovanie. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí nad 69 485 až 85 000 kWh, čo je približne od 6 500 do 7 951 m³.

Tarifa D6 je určená domácnostiam, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a aj na vykurovanie. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí nad 85 000 až 100 000 kWh, čo je približne od 7 951 do 9 355 m³.

Tarifa D7 je určená domácnostiam, ktoré majú veľký odber zemného plynu, nad 100 000 kWh do 300 000 kWh, čo je približne nad 9 355 m³ do 28 064 m³.

Tarifa D8 je určená domácnostiam, ktoré majú vysokú spotrebu zemného plynu. Spotreba plynu by mala byť za rok v rozmedzí nad 300 000 až 641 400 kWh, čo je približne od 28 064 do 60 000 m³.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny plynu hneď teraz online!
Preprava plynu Prepočet spotreby plynu z m³ na kWh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie