Distribúcia elektriny

Od roku 2007 zabezpečujú distribúciu elektriny pre domácnosti na Slovensku tri spoločnosti, každá na svojom vymedzenom území:

Cena za distribúciu elektriny pozostáva vo všetkých distribučných spoločnostiach z dvoch častí:

  1. pevná zložka tarify za distribúciu elektriny za jedno odberné miesto v € za mesiac,ktorá sa v prípade trojfázového ističa vynásobí koeficientom 3
  2. variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vo vysokom pásme a v nízkom pásme v € za kWh.

Východoslovenská distribučná (VSD)

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavnou činnosťou spoločnosti je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. VSD vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern RWE. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest. Východoslovenská distribučná ponúka na výber nasledujúce tarify distribúcie elektriny:

D1 a D2 - Jednotarif –jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny (D1), resp. s vyššou spotrebou elektriny (D2). Sadzby sú určené pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy).

D3 a D4 - Dvojtarif - Nízka/Vysoká – dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny (D3), resp. s vyššou spotrebou elektriny (D4) s nastavením doby platnosti nízkeho pásma nízkej tarify osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v nízkom pásme, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny. Tieto sadzby sú vhodné pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny z distribučnej sústavy je možné presunúť do časového pásma platnosti nízkej tarify (ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi). Pri týchto sadzbách sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti vysokej tarify.

D5 - Dvojtarif Kúrenie – dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie s nastavením doby platnosti nízkej tarify 20 hodín denne. Táto sadzba je vhodná pre plne elektrifikovanú domácnosť s elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa na varenie a pre ostatné účely používa výhradne elektrina.

D6 – Dvojtarif Tepelné čerpadlo – dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo s nastavením doby platnosti nízkej tarify 22 hodín denne.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia (SSE distribúcia)

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. je distribučná energetická spoločnosť pôsobiaca v Žilinskom, Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja. SSE Distribúcia vznikla 8. apríla 2006. Elektrinu distribuuje do viac ako 690 000 odberných miest. Stredoslovenská energetika - Distribúcia ponúka na výber nasledujúce tarify distribúcie elektriny:

D1 – sadzba vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1 341 kWh

D2 – sadzba vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1 341 kWh

D3 – sadzba vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkej tarife, ktorá je spravidla poskytovaná 12 hodín denne, a to od 20:00 do 8:00 nepretržite.

D4 – sadzba vhodná pre odberné miesta s operatívnym riadením času platnosti nízkej tarify, najmä pre akumulačný ohrev vody, nízka tarifa je spravidla poskytovaná 8 hodín, spravidla v noci.

D5 – sadzba vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a s operatívnym riadením času platnosti nízkej tarify, ktorá je spravidla poskytovaná 20 hodín denne. Nie je možné použiť ju na vykurovanie akumulačnými spotrebičmi.

D6 – sadzba vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom, s operatívnym riadením času platnosti nízkej tarify, ktorá je poskytovaná 22 hodín denne.

D7 – sadzba vhodná pre odberné miesta s víkendovým režimom, nízka tarifa je poskytnutá celoročne od piatku 15:00 do pondelka 6:00.

D8 – sadzba vhodná pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním (na vykurovanie bude používané akumulačné zariadenie s príkonom najmenej 6 kW), elektrickým akumulačným ohrevom vody a s operatívnym riadením času platnosti nízkej tarify. Nízka tarifa je spravidla poskytovaná 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne.

Západoslovenská distribučná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vznikla 1. januára 2013 premenovaním spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s... Spoločnosť je 100% dcérskou akciovou spoločnosťou ZSE (Západoslovenská energetika a.s.) a zabezpečuje distribúciu elektriny v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ako distribútor ponúka pre domácnosti nasledujúce tarify distribúcie elektriny:

D1 – sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre spotrebu elektriny do 1 341 kWh za rok.

D2 – sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre spotrebu elektriny nad 1 341 kWh za rok.

D3 – sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej tarify, pričom nízka tarifa sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s pevne stanovenými intervalmi času prevádzky v pásme NT.

D4 – sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej tarify pre akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne 10 hodín denne.

D5 – sadzba s dvojtarifným meraním pre odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt v pásme vysokej tarify a nízkej tarify pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné elektrické spotrebiče na vykurovanie s blokovaním.

Pevná mesačná zložka je pri tarifách D1, D2 a D3 účtovaná za odberné miesto a pri tarifách D4 a D5 za ampérickú hodnotu ističa. V prípade jednofázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1A vynásobí ampérickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom). V prípade trojfázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1A vynásobí trojnásobkom ampérickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!
Cena elektriny Zmena dodávateľa elektriny

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie