Bezúčelové úvery a pôžičky

Bezúčelový úver je taký úver, pri ktorom nemusíte poskytovateľovi (banke alebo nebankovej spoločnosti) dokladovať, na čo ste požičané peniaze použili. Sú to skrátka úvery na čokoľvek. Do určitej výšky bezúčelového úveru nebudete potrebovať ani ručiteľa. Táto výška je rôzna a závisí len od podmienok toho, kto Vám peniaze požičiava. Pri vyšších úveroch bude pravdepodobne vyžadované zabezpečenie úveru ručiteľom, nehnuteľnosťou alebo v inej forme.

Bezúčelové úvery poskytujú prakticky všetky banky. V nebankových spoločnostiach sa pre bezúčelové úvery používa označenie pôžička, pôžička na čokoľvek, rýchla pôžička a pod. Nie všetky pôžičky však musia byť zásadne bezúčelové. Nevýhodou nezabezpečených bezúčelových úverov a pôžičiek, oproti zabezpečeným úverom a účelovým úverom, je často vyššia úroková sadzba. Väčšina bánk nestanovuje úroky pri úveroch jednoznačne. Určujú len minimálnu, v lepšom prípade aj maximálnu úrokovú sadzbu, ktorú pre daný produkt ponúkajú. Úroková sadzba, ktorú nakoniec dostanete, bude závisieť od Vašej bonity a platobnej schopnosti.

Splatnosť klasických bezúčelových úverov a pôžičiek sa štandardne pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 10 rokov. Poskytujú sa vo výške 400 – 25 000 eur, pri niektorých produktoch aj viac. Medzi bezúčelové úvery patria aj:

Americké hypotéky

Americké hypotéky sú bezúčelové úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Pri americkej hypotéke ručíte len nehnuteľnosťou bez nutnosti ďalšieho zabezpečenia alebo ručiteľa. Medzi výhody americkej hypotéky v porovnaní s klasickými bezúčelovými úvermi, úvermi zabezpečenými ručiteľom a pôžičkami patrí:

  • nižšia úroková sadzba,
  • dlhšia doba splatnosti úveru,
  • vyššia suma úveru.

Lepšiu úrokovú sadzbu získate práve založením nehnuteľnosti v prospech banky. Americké hypotéky majú štandardne dobu splatnosti v rozpätí od 1 do 20 rokov, čo má spolu s nižšou úrokovou sadzbou výrazný vplyv aj na výšku mesačnej splátky. Výška poskytnutého úveru je závislá od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti (obvykle do 70 % z ceny nehnuteľnosti). Nevýhodou americkej hypotéky je, že sa na ňu nevzťahujú štátne bonifikácie ako pri klasických hypotékach.

Kreditné karty

Kreditné karty sú bezúčelové revolvingové úvery. Pre vybavenie kreditnej karty nepotrebujete ručiteľa ani žiadne iné zabezpečenie. Výška úveru sa na kreditnej karte pohybuje od stoviek eur až do niekoľko tisíc eur. Základný rozdiel oproti klasickým úverom je v tom, že v prípade kreditnej karty ide o revolvingový úver, ktorý Vám umožňuje čerpať úver opakovane, vždy do výšky dostupných prostriedkov na kreditnej karte a bez nutnosti opakovane o neho žiadať. Každou splátkou sa výška dostupného úveru z karty zvyšuje, každým výberom znižuje.

Na platby kreditnou kartou sa vzťahuje bezúročné obdobie, zvyčajne vo výške 40 – 50 dní. Ak všetko zaplatené kartou v jednom mesiaci splatíte do určitého dňa v nasledujúcom mesiaci (do termínu splatnosti), nepreplatíte na úrokoch nič. Ak bezúročné obdobie nevyužijete, vyčerpaná suma sa zúročí. Pri kreditkách sa úročia len prostriedky vyčerpané z karty, nie celý úverový limit.

Povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie na bežnom účte je najjednoduchším spôsobom získania bezúčelového úveru z pohľadu jeho vybavovania. Základnými podmienkami bánk pre jeho aktiváciu sú:

  • vek žiadateľa minimálne 18 rokov,
  • poukazovanie príjmu na bežný účet,
  • niektoré banky ho umožňujú najskôr po 6 mesiacoch od otvorenia bežného účtu a splnení ďalších podmienok (vek, obraty na účte a pod.).

Nastavenie povoleného prečerpania sa na bežných účtoch prejaví zvýšením disponibilného zostatku o hodnotu povoleného prečerpania. Povolené prečerpanie možno charakterizovať ako „mínus“, do ktorého môžete na svojom bežnom účte ísť. V prípade využitia peňazí z povoleného prečerpania platíte úroky len z požičanej sumy. Výška požičanej sumy sa znižuje vkladaním prostriedkov na bežný účet.

Nevýhodou povoleného prečerpania je, že sa nedá splácať klasickými povinnými mesačnými splátkami ako iné typy úverov, takže klient si musí vyčerpanú sumu sledovať sám a sám si musí naplánovať aj jej splácanie.

PôžičkyPotrebujete pôžičku na čokoľvek? Vybavte si najlepšiu pôžičku online.
Druhy úverov Účelové úvery

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

pozicka Pôžička, ktorá vám vráti späť peniaze z jednej splátky
Požičať si môžete až do 25 000 eur.

Ďalšie