Zvýšenie poplatkov pre mKonto a eMax

Od 1. 3. 2010 budú v mBanke drahšie najmä služby call centra a dodatkové karty. Ak namiesto call centra využívate internet banking, zmeny sa Vás dotknúť nemusia.

mKonto

Zriadenie, vedenie a zrušenie mKonta ostávajú aj naďalej bezplatné. mBank v novom cenníku nemení ani poplatky za služby domáceho platobného styku (prevodné príkazy, trvalé príkazy, inkasá), avšak len vtedy, pokiaľ ich realizujete cez internet banking. K zvýšeniu poplatkov dochádza pri využívaní call centra mBanky – mLinky.

Zároveň dochádza k zvýšeniu poplatku za dodatkovú kartu k mKontu. Kým doteraz boli jej vydanie a obnova bezplatné, podľa nového cenníka si mBank za vydanie a obnovu dodatkovej karty zaúčtuje poplatok 3,70 €. Zdražie aj zmena PIN kódu ku platobnej karte cez Internet Banking a mLinku – z 0,33 € na 1 €.

mKonto - zmeny v cenníku mBank do 28. 2. 2010 do 1. 3. 2010
Domáci platobný styk cez mLinku    
Preddefinovanie prevodného príkazu 0,33 € 0,70 €
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu 0,33 € 0,70 €
Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 € 0,70 €
Prevodný príkaz medzibankový 0,33 € 0,70 €
Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu 0,33 € 0,70 €
Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom 0,33 € 0,70 €
Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso 0,33 € 0,70 €
Zahraničný platobný styk cez mLinku    
Prevodný príkaz do krajín EU - 0,70 €
Ostatné činnosti    
Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie 1,66 € 3,32 €
Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 16,60 € 3,24 €
Dodatková karta k mKontu    
Vydanie, obnovenie karty 0 € 3,70 €
Zmena PIN kódu cez Internet Banking a call-centrum mLinka 0,33 € 1 €

eMax

Služby domáceho platobného styku cez mLinku zdražejú aj v prípade, ak využívate sporiaci produkt eMax alebo eMax Plus. Preddefinovanie prevodného príkazu a zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu zdražejú z 0,33 € na 0,70 €. Zdražie aj poplatok za vydanie karty VISA Classic, poplatok za obnovu dodatkovej karty k eMax a zmena PIN kódu cez internet banking alebo mLink.

eMax - zmeny v cenníku mBank do 28. 2. 2010 do 1. 3. 2010
Domáci platobný styk cez mLink    
Preddefinovanie prevodného príkazu 0,33 € 0,70 €
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu 0,33 € 0,70 €
Platobná karta VISA Classic k eMax    
Vydanie karty 0 € 3,70 €
Dodatková karta k eMax    
Vydanie, obnovenie karty 0 € 3,70 €
Zmena PIN kódu cez Internet Banking a call-centrum mLinka 0,33 € 1 €

Zdroj: mBank

25. 02. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2