Zmeny poplatkov za bežné účty od 1. 2. 2010

Poštová banka s Slovenská sporiteľňa majú nové sadzobníky poplatkov platné od 1. 2. 2010. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien oproti ich pôvodným cenníkom pre bežné účty a balíky služieb.

Poštová banka

Bežné účty do 31. 1. 2010 do 1. 2. 2010

POSTKONTO - vedenie účtu 1,70 € 1,76 €

POSTKONTO JUNIOR - vedenie účtu 0,00 € 0,76 €

POSTKONTO SENIOR - vedenie účtu 0,00 € 0,76 €

Vklad na účet v hotovosti 0,40 € 0,46 €

Výber z účtu v hotovosti 1,23 € 1,36 €

Prijatá platba 0,20 € 0,26 €

Jednorazová platba podaná elektronicky 0,13 € 0,09 €

Jednorazová platba podaná na obchodnom mieste 0,60 € 0,76 €

Realizácia inkasa 0,20 € 0,26 €

Realizácia trvalej platby bezhotovostne 0,20 € 0,26 €

Bezhotovostná platba kartou 0,13 € 0,09 €

V Poštovej banke došlo v poplatkoch za bežné účty k 1. 2. 2010 k viacerým zmenám. Pôvodne odpustený poplatok za vedenie účtov POSTKONTO JUNOR a SENIOR nahradil poplatok vo výške 0,76 €. Majitelia účtov však môžu mať vedenie účtu naďalej zadarmo, ak si nechajú výpis zasielať e-mailom (platí pre POSTKONTO JUNIOR aj SENIOR), alebo ak si výpisy z účtu preberú osobne na pobočke (platí len pre POSTKONTO SENIOR). Banka zároveň upravila cenu viacerých služieb smerom nahor (realizáciu inkasa, trvalej platby, prijatej platby, vkladu a výberu z účtu v hotovosti).

Slovenská sporiteľňa

Bežné účty a balíky služieb do 31. 1. 2010 do 1. 2. 2010

Mailbanking (štandardný poplatok za službu) 0,33 € 0,00 €

SPOROžíro - zrušenie účtu 6,64 € 0,00 €

V sadzobníku Slovenskej sporiteľne pre bežné účty a balíky služieb nedošlo k žiadnym výrazným zmenám oproti pôvodnému sadzobníku poplatkov. Kým v pôvodnom sadzobníku bol štandardný poplatok za službu Mailbanking vo výške 0,33 €, podľa nového sadzobníka je táto služba poskytovaná zadarmo. Žiadne ďalšie zmeny, s výnimkou poplatku za zrušenie SPOROžíro účtu, sme nezaznamenali.

Od 1. marca 2010 budú účinné nové sadzobníky VÚB banky, OTP banky a UniCredit Bank. O dôležitých zmenách v týchto sadzobníkoch Vás budeme takisto informovať.

Bežné účty a balíky služieb - porovnanie

31. 01. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2