Zmeny v sadzobníkoch bánk od 1. januára 2012

Od 1. januára 2012 dochádza k zmenám vo viacerých sadzobníkoch bánk. Najpodstatnejšími zmenami sú zvýšenie poplatku za balík služieb Champion v UniCredit Bank a zvýšenie poplatkov za balíky, úvery a platobné karty v OTP banke.

Najdôležitejšie zmeny poplatkov v jednotlivých bankách:

ČSOB

 • zavádza poplatok za dobitie kariet mobilného operátora Telekom (T-Mobile) cez služby elektronického bankovníctva na 0,15 € (do 31. 12. 2011 bola služba bezplatná)

VÚB banka

 • zvyšuje poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta pre hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - flexihypotéky na 150 € pre zmeny so schvaľovaním a 70 € pre zmeny bez schvaľovania (výška poplatkov do 31. 12. 2011 bola 133 € a 60 €)

UniCredit Bank

 • zvyšuje poplatok za vedenie balíka Champion z 3,99 € na 4,40 €
 • v rámci balíka Champion bude namiesto 1 bezplatného vkladu na pobočke neobmedzený počet bezplatných vkladov na pobočke
 • zavádza nový poplatok za platbu v hotovosti (na iný ako vlastný účet) vo výške 1 € / transakcia
 • zavádza mesačný poplatok za 100% inkaso dlžnej sumy pri kreditných kartách vo výške 0,50 € (platí pre VISA Electron, VISA Classic a VISA Gold)

OTP banka

 • zvyšuje mesačný poplatok za balík BASE z 2,69 € na 2,99 €
 • zvyšuje mesačný poplatok za balík PLUS z 3,29 € na 3,99 €
 • zvyšuje mesačný poplatok za balík MAX zo 7,99 € na 8,99 €
 • zvyšuje poplatok za vydanie a obnovu debetných kariet VISA Electron, Maestro, Bratislavská mestská karta a Bratislavská mestská karta EURO<26 na 7 € z pôvodných 6 €
 • zvyšuje poplatok za vydanie a obnovu debetnej karty MasterCard Gold na 40 € z pôvodných 34 €
 • zvyšuje mesačný poplatok za všetky úvery pre obyvateľstvo na 2,40 € z pôvodných 2,20 €
 • zvyšuje mesačný poplatok za všetky hypotéky na 3,40 € z pôvodných 3,30 €

02. 01. 2012 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2