V ktorej banke je prevod peňazí do krajín EÚ zadarmo?

Od 1. 3. 2010 môžete zo svojho účtu v mBank prevádzať peniaze aj do krajín EÚ, konkrétne krajín v SEPA regióne. Ak prevodný príkaz zrealizujete v rámci mKonta cez Internet Banking, poplatok zaň bude bude 0 €. V prípade využitia služby mLinka (ak zavoláte na call centrum) zaplatíte za prevod do zahraničia 0,70 €.

Porovnanie poplatkov za regulované prevodné príkazy v rámci EÚ, resp. EHP

banka názov poplatku elektronicky na pobočke
prevodný príkaz do krajín EÚ (SEPA) 0 € -
vyšlá platba do zahraničia 0,09 € 0,76 €
cezhraničný príkaz na úhradu - odoslaný, regulovaná úhrada 0,10 € 0,80 €
bezhotovostný prevod - debetný pre OTP Konto 0,10 € 0,60 €
osobitne regulovaný cezhraničný prevod 0,10 € 0,83 €
Europlatba (prevod v EUR v rámci EHP) 0,12 € 0,60 €
platba v EUR v rámci krajín EHP 0,13 € 1,17 €
regulovaný prevod v EUR do EÚ a EHP 0,13 € 0,50 €
platba v mene EUR v rámci SEPA krajín 0,15 € 0,85 €

Poznámka: Porovnanie neobsahuje poplatky za cezhraničné prevody v rámci skupiny banky, ktoré sú zvýhodnené. Poplatky za prevody môžu byť v cene niektorého z balíkov služieb danej banky.

Regulovaný cezhraničný prevod je prevod, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • platba je v mene EUR,
  • je maximálne do objemu 50 000 EUR,
  • smeruje do krajín EÚ a EHP (Európsky hospodársky priestor),
  • účet príjemcu je uvedený v tvare IBAN,
  • je uvedený správny SWIFT kód (BIC kód) banky príjemcu,
  • poplatky sú vo voľbe SHA (poplatky banky príkazcu hradí príkazca, ostatné hradí príjemca).

Zdroj: banky

01. 03. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2