Tatra banka bude mať bezkontaktné platobné karty

Tatra banka začína od novembra 2010 s postupným preklápaním všetkých svojich platobných kariet VISA na bezkontaktné platobné karty. Ako prvá tak na slovenský trh prináša bezkontaktné platobné karty VISA (bezkontaktné platobné karty Cirrus/Maestro a MasterCard už približne 2 roky ponúka VOLKSBANK).

Bezkontaktnú technológiu bude obsahovať každá nová debetná aj kreditná karta VISA vydaná Tatra bankou po 22. 10. 2010. Existujúce platobné karty VISA budú Tatra bankou postupne prevydávané na bezkontaktné karty v čase ich exspirácie (konca platnosti), prípadne na žiadosť majiteľa karty aj skôr.

Platobné karty MasterCard začne Tatra banka preklápať na bezkontaktné začiatkom roka 2011.

Doplnenie (25. 11. 2010): Bezkontaktné platby propaguje nasledujúci TV spot:

Bezkontaktné platobné karty

Cieľom bezkontaktnej technológie v platobnom styku je zjednodušiť a urýchliť platby kartou. Aj keď v súčasnosti sa s bezkontaktným platobným terminálom stretnete len výnimočne, postupne si bezkontaktné karty uplatnenie určite nájdu. Budú používané hlavne na miestach, na ktorých sa platia nižšie sumy, napríklad v kinách, stánkoch s rýchlym občerstvením, na parkoviskách, pri platbách za dopravu, v novinových stánkoch a podobne.

Výhoda bezkontaktnej platby spočíva v tom, že kartu stačí k platobnému terminálu iba priložiť (netreba ju púšťať z rúk) a pri platbe netreba zadávať PIN kód, čo platobnú operáciu skráti podľa odhadov až 7-násobne.

Kvôli bezpečnosti sú na bezkontaktných kartách nastavené limity pre bezkontaktné platby. Tatra banka využíva limit 60 € pre všetky po sebe idúce bezkontaktné platby. Po vyčerpaní tohto limitu je potrebné pri transakcii zadať PIN kód. Po jeho zadaní sa limit pre bezkontaktné platby vynuluje. Ďalším príkladom nastavení limitov pre bezkontaktné platby je napríklad nastavenie celkového denného limitu pre bezkontaktné platby alebo nastavenie maximálneho povoleného počtu bezkontaktných platieb denne.

Nevyhnutnosťou pre presadenie bezkontaktnej technológie v praxi je vybaviť obchodníkov POS terminálmi akceptujúcimi bezkontaktné karty. Tatra banka plánuje do konca roka 2010 zaviesť približne 1 000 takýchto terminálov. Na Slovensku je však v súčasnosti viac ako 35 tisíc POS terminálov. Keďže väčšina slovenských bánk zatiaľ o presadenie bezkontaktnej technológie nejaví záujem, jej význam u nás ostáva skôr v imidžovej rovine.

Tip na porovnaniePotrebujete platobnú kartu? Porovnajte si kreditné karty a bežné účty jednotlivých bánk.

02. 11. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2