Stavebné sporenie v roku 2019

23. mája 2018 schválila vláda návrh novely zákona o stavebnom sporení. Zmeny budú účinné od 1.1.2019.

1. Štátna prémia uz nebude dostupná pre všetkých

Štátnu prémiu po 1.1.2019 získa len ten, kto nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Táto zmena sa týka aj existujúcich zmluv ozatvorených pred 31.12.2018. Ak budete mať v danom roku priemerný príjem vyšší ako 1300 €, štátnu prémiu nezískate.

2. Štátnu prémiu bude nutné využiť len na stavebný účel

Novela zákona o stavebnom sporení rúší tzv. "priateľských sporiteľov". Priateľským sporiteľom je sporiteľ, ktorý neplánoval nasporené peniaze využiť na stavebný účel, ale čakal na uplynutie 6. rokov sporenia, po ktorých mu mohli byť bez dokladovania účelu vyplatené všetky úspory vrátane štátnej prémie. Po 1.1.2019 bude potrebné vždy zdokladovať účel využitia nasporených finančných prostriedkov, v opačnom prípade sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu. Nutnosť dokladovať účel sa týka len zmluv uzatvorených po 1.1.2019.

3. Na získanie štátnej prémie bude potrebné v roku 2019 vložiť viac peňazí

V roku 2018 je výška štátnej prémie 5% z ročných vkladov na účet stavebného sporenia, maximálne však 66,39 €. V roku 2019 sa výška štátnej prémie zníži na 2,5% z ročných vkladov na účet stavebného sporenia, jej maximálna výška bude 70 €. Pre získanie celej štátnej prémie bude potrebné v roku 2019 vložiť na účet stavebného sporenia 2800 €. Táto zmena sa týka aj stavebných sporiteľov, ktorí uzatvorli zmluvu o stavebnom sporení pred 1.1.2019.

4. Čím neskor zmluvu založíte, tým nižšiu štátnu prémiu dostanete

Do 1.1.2019 platilo, že pre získanie celej štátnej prémie stačilo sporiteľovi založiť zmluvu o stavebnom sporení aj na konci roka a vložiť na účet stavebného sporenia potrebnú sumu peňazí. Po novom je nutné pre získanie celej štátnej prémie v prvom roku sporenia založiť zmluvu o stavebnom sporení v prvej polovici roka. Ak zmluvu o stavebnom sporení založíte v druhej polovici roka tak automaticky v prvom roku sporenia strácate nárok na polovicu štátnej prémie.

5. Počas medziúveru stráca sporiteľ nárok na štátnu prémiu

Medziúver je úver poskytovaný stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. Sporiteľ počas čerpania medziúveru naďalej sporí peniaze na stavebnom sporení a z medziúveru spláca úroky z celej poskytnutej čiastky medziúveru. Keď sa na stavebnom sporení naspori potrebná časť peňazí, časť medziúveru sa splatí z nasporenej sumy a zvyšok medziúveru sa preklopí na stavebný úver, ktorý sporiteľ začne splácať. Do 31.12.2018 platilo, že aj počas čerpania medziúveru získaval sporiteľ štátnu prémiu. Od 1.1.2019 nárok na štátnu prémiu zaniká dňom poskytnutia medziúveru.

24. 09. 2018 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2