Stavebné sporenie v roku 2013 s vyššou štátnou prémiou

V roku 2013 bude štátna prémia na stavebnom sporení o 1,5 % vyššia ako bola v roku 2012, jej maximálna hodnota 66,39 € sa však nemení. Kým v roku 2012 bola štátna prémia vo výške 10 % zo sumy vkladov na účet stavebného sporenia realizovaných v priebehu roka, v roku 2013 bude vo výške 11,5 % z ročných vkladov. Štátnu prémiu môže získať stavebný sporiteľ, ktorý je buď fyzická osoba alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa uplatňuje voči štátnemu rozpočtu stavebná sporiteľňa. Pokiaľ chce sporiteľ získať celú štátnu prémiu, musí v roku 2013 na účet stavebného sporenia vložiť minimálne 577,30 € (pre porovnanie - v roku 2012 musel stavebný sporiteľ pre získanie maximálnej štátnej prémie vložiť na účet stavebného sporenia o 86,60 € viac, t.j. 663,90 €).

Štátna prémia sa poskytuje každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak má stavebný sporiteľ uzatvorených viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási, pričom toto vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Po šiestich rokoch sporenia možno nasporené peniaze využiť na akýkoľvek účet (za predpokladu, že si sporiteľ nevezme stavebný úver). Štátna prémia sporiteľovi po 6 rokoch sporenia ostáva. Na účte stavebného sporenia sa štátna prémia úročí rovnakou úrokovou sadzbou ako vklady sporiteľa.

Tip na porovnanieUzatvorte najvýhodnejšie stavebné sporenie online hneď teraz

02. 01. 2013 -

Prečítajte si aj: Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu Koniec lacných nákupov z Číny Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2