Skonsolidujte svoje úvery

Chcete svoje existujúce úvery nahradiť jediným? Konsolidačný úver si môžete vybaviť aj v OTP banke. Môžete ním vyplatiť účelové alebo bezúčelové úvery z iných bánk. Výška konsolidačného úveru sa pohybuje od 3 300 € do 166 000 €. Dĺžka splatnosti konsolidačného úveru závisí od toho, aký typ úveru chcete vyplatiť. Ak budete vyplácať účelový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou, splatnosť nového úveru je do 30 rokov. Pokiaľ chcete konsolidačným úverom vyplatiť iné úvery (účelové nezabezpečené nehnuteľnosťou, bezúčelové alebo kombináciu účelového a bezúčelového úveru), splatnosť nového úveru je do 20 rokov.

Konsolidačným úverom OTP banky možno vyplatiť jeden alebo viac úverov poskytnutých inou bankou, pričom na týchto úveroch nesmú byť aktuálne evidované žiadne splátky po termíne splatnosti.

Aké doklady budete pri konsolidácii potrebovať?

  • pôvodný znalecký posudok k nehnuteľnosti (ak ho nemáte, musíte predložiť nový znalecký posudok)
  • aktuálny list vlastníctva použiteľný na právne úkony starý maximálne 2 mesiace
  • úverovú zmluvu a aktuálny výpis z úverového účtu ku každému úveru, ktorý chcete refinancovať
  • doklady preukazujúce Váš príjem

Výhodou konsolidačného úveru je, že je poskytovaný bez poplatku za spracovanie a bez nákladov na znalecký posudok v prípade, ak banke predložíte aktuálny list vlastníctva. Pri konsolidácii však počítajte s poplatkami na vyplácaných úveroch, pretože banky si môžu uplatniť poplatky za ich predčasné splatenie.

08. 04. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2