Získajte odmenu 330 € za nový Dobrý účet

Poštová banka prináša zaujímavú novinku - odmenu vo výške 330 € pre prvých 10-tisíc klientov, ktorí si od 16. 9. do 20. 10. zriadia Dobrý účet s mesačným poplatkom 4 €. V cene Dobrého účtu sú okrem platobnej karty Maestro / MasterCard Standard zahrnuté nasledujúce transakcie a služby:

Z každej platby kartou vydanou k Dobrému účtu Poštová banka vráti klientovi 0,5 % späť na účet.

Podmienky pre získanie odmeny 330 €

Do súťaže bude zaradených prvých 10-tisíc klientov, ktorí si zriadia Dobrý účet s mesačným poplatkom 4 € v čase od 16. 9. 2013 do 20. 10. 2013 a zároveň sú novými klientmi Poštovej banky. Nový klient je taký klient, ktorý v Poštovej banke nemal ani nemá zriadený osobný účet 6 mesiacov pred začiatkom súťaže. Pre uplatnenie výhry je potrebné, aby zaradený súťažiaci s Dobrým účtom splnil všetky nasledujúce podmienky minimálne 11-krát v období 12 mesiacov od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci zriadenia Dobrého účtu:

Peňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmov, takže výhercovi v súvislosti s prevzatím výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

V ktorej banke je najlepší bežný účet?

16. 09. 2013 -

Prečítajte si aj: Už 10 rokov ponúkajú účet zadarmo. Založiť si ho môžete aj vy cez internet. Zvýšenie limitu na bezkontaktné platby z 20 € na 50 € Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2