Získajte odmenu 330 € za nový Dobrý účet

Poštová banka prináša zaujímavú novinku - odmenu vo výške 330 € pre prvých 10-tisíc klientov, ktorí si od 16. 9. do 20. 10. zriadia Dobrý účet s mesačným poplatkom 4 €. V cene Dobrého účtu sú okrem platobnej karty Maestro / MasterCard Standard zahrnuté nasledujúce transakcie a služby:

 • neobmedzený počet prijatých platieb,
 • neobmedzený počet prevodných príkazov cez elektronické bankovníctvo,
 • neobmedzený počet trvalých príkazov a inkás,
 • neobmedzený počet platieb platobnou kartou u obchodníka,
 • neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov Poštovej banky a cez POŠTOMATy na poštách,
 • elektronické bankovníctvo,
 • SMS notifikácie,
 • možnosť povoleného prečerpania.

Z každej platby kartou vydanou k Dobrému účtu Poštová banka vráti klientovi 0,5 % späť na účet.

Podmienky pre získanie odmeny 330 €

Do súťaže bude zaradených prvých 10-tisíc klientov, ktorí si zriadia Dobrý účet s mesačným poplatkom 4 € v čase od 16. 9. 2013 do 20. 10. 2013 a zároveň sú novými klientmi Poštovej banky. Nový klient je taký klient, ktorý v Poštovej banke nemal ani nemá zriadený osobný účet 6 mesiacov pred začiatkom súťaže. Pre uplatnenie výhry je potrebné, aby zaradený súťažiaci s Dobrým účtom splnil všetky nasledujúce podmienky minimálne 11-krát v období 12 mesiacov od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci zriadenia Dobrého účtu:

 • zasielanie mzdy mesačne na Dobrý účet vo výške minimálne 500 €,
 • minimálne 5 platieb kartou prostredníctvom platobnej karty vydanej k Dobrému účtu mesačne,
 • realizácia dvoch trvalých príkazov na úhradu alebo povolení na inkaso alebo ich kombinácia na Dobrom účte mesačne.

Peňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmov, takže výhercovi v súvislosti s prevzatím výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

V ktorej banke je najlepší bežný účet?

16. 09. 2013 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2