Nový balík služieb Champion

UniCredit Bank mení od 1. 5. 2010 cenník služieb. Ukončí predaj balíkov Smart a Silver, nahrádza ich jediným novým balíkom služieb s názvom Champion.

Mesačný poplatok za balík služieb Champion bude 3,99 €. V cene balíka získate:

  • mesačné výpisy preberané osobne na pobočke alebo e-mailom,
  • online banking, GSM banking a notifikácie,
  • debetné bezhotovostné platby cez elektronické bankovníctvo (platí pre tuzemské platby a Europlatby okrem trvalých príkazov a inkás),
  • zriadenie služby UniTel,
  • 1 vklad a 1 výber hotovosti na pobočke,
  • trvalé príkazy a inkasá (v rámci tuzemských prevodov a Europlatieb),
  • debetnú kartu Maestro,
  • neobmedzený počet výberov hotovosti debetnou kartou z bankomatov UniCredit Bank (vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCredit Group v zahraničí),
  • neobmedzený počet platieb kartou na Slovensku a v zahraničí.
Tip na porovnanieHľadáte najvýhodnejší balík služieb? Porovnajte si balík služieb Champion s ostatnými balíkmi.

Balík služieb Champion aj bez mesačných poplatkov

Mesačný poplatok za balík služieb Champion budete mať odpustený, ak Vaše splátkové úvery a povolené prečerpanie v UniCredit Bank presiahnu 50 000 €, alebo ak Váš priemerný mesačný zostatok na účte balíka Champion presiahne 10 000 €. Pokiaľ ste však v posledných troch rokoch boli v omeškaní so splácaním úverov alebo v nepovolenom prečerpaní, túto výhodu strácate.

Vybrané poplatky za služby nezahrnuté v balíku Champion

Typ divansakciePoplatok
Zasielanie výpisov poštou v SR0,40 €
Vklad na účet na pobočke0,40 €
Výber z účtu na pobočke1,20 €
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR1,13 €
Výber eurohotovosti z bankomatov v rámci krajín EHP1,13 €
Výber hotovosti z bankomatov inde v zahraničí2 % z vyberanej sumy, minimálne 4,98 €
Bezhotovostná platba debetná - platobný príkaz na úhradu na pobočke0,60 €

13. 04. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Účet za 0 €. Pre každého a navždy Tatra Banka, VÚB banka a Slovenská sporiteľňa spustili okamžité platby

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2