Nové účty pre deti a mladých

VÚB rozšírila ponuku balíkov pre mladých. K Start kontu pre vekovú kategóriu od 15-24 rokov pribudlo konto Start Junior pre deti od 8 rokov a konto Start Generation pre mladých na začiatku pracovného života.

Balík služieb Start Junior

Spravovať vlastné peniaze môžu vo VÚB banke už aj deti vo veku od 8 do 14 rokov. Podmienkou založenia konta Start Junior je Flexiúčet rodiča. Účet je vedený bez poplatku a so zvýhodneným ročením 1% p.a. do zostatku 10000 €. Deti získajú zadarmo jednu platobnú kartu VISA Inspire s dvoma bezplatnými výbermi z bankomatov VÚB banky a jedným bezplatným vkladom na pobočke. Internet banking môžu využívať len pasívne, aktívny prístup majú ich rodičia.

V konte Start Junior je zahrnuté:

 • vedenie bežného účtu v Eur,
 • mesačný elektronický výpis z účtu poskytovaný cez službu internet banking alebo osobne v pobočke a sumárny výpis z účtu zasielaný poštou k ultimu roka,
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa účtu,
 • služba Internet banking zriadená pre zákonného zástupcu dieťaťa,
 • prvý vklad hotovosti v pobočke mesačne zdarma,
 • prvé dva výbery hotovosti z bankomatu VÚB mesačne zdarma,
 • všetky prijaté platby bezplatne.

Balík služieb Start Generation

Druhou novinkou je konto Start Generation pre mladých vo veku od 25 do 26 rokov. Účet je určený najmä absolventom vysokých škôl, ktorí začínajú svoju pracovnú kariéru. Podobne ako pri Start konte si klienti môžu vybrať jednu platobnú kartu, VISA Inspire, VISA Classic alebo VISA EURO < 26. V cene balíka je šesť výberov z bankomatu VÚB a šesť platieb kartou ako aj dva vklady hotovosti. Súčasťou účtu je sporiaci účet so službou flexisporenie, s ktorou si klient automaticky sporí pri každej platbe kartou. Aktívni klienti môžu k účtu získať tzv. osobnú úverovú linku, v rámci ktorej banka ponúka produkty spotrebného financovania (spotrebný úver, kreditná karta, povolené prečerpanie) so zvýhodnenými podmienkami.

V cene Start Generation len za 1€ mesačne je zahrnuté:

 • vedenie bežného účtu v Eur,
 • mesačný elektronický výpis z účtu poskytovaný cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke a sumárny výpis z účtu zasielaný poštou k ultimu roka,
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Classic alebo VISA Inspire na majiteľa konta,
 • zadanie a zmeny trvalých príkazov a povolení na inkaso,
 • služba Kontakt, Internet banking, Mobil banking
 • poskytnutie povoleného prečerpania na účte
 • zadarmo všetky transakcie cez nonstop banking (sú to tie, ktoré jednorázovo uskutočníte cez Internet banking, Mobil banking, alebo službu KONTAKT prostredníctvom automatickej hlasovej služby)
 • prvých 6 poplatkov za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky
 • prvých 6 platieb platobnou kartou u obchodníka
 • 2 vklady v hotovosti v pobočke VÚB banky
 • vedenie Sporiaceho účtu s výhodnejším úročením
 • službu Flexisporenie
Tip na porovnanieVyberte si najvýhodnejší bežný účet a otvorte si ho ihneď online.

02. 05. 2012 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2