Hypotéky pre mladých od 1. januára 2014

Od 1. januára 2014 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. štvrťroku 2013 o takmer 20 €. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 063,40 € platného pre štvrtý štvrťrok roka 2013 je nový príjmový strop vo výške 1 043,90 €. V prípade manželov a partnerov žiadajúcich o hypotéku pre mladých je maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu 2 087,80 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. januára do 31. marca 2014.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 803 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2013. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2014 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

09. 01. 2014 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2