Hypotéky pre mladých od 1. januára 2014

Od 1. januára 2014 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. štvrťroku 2013 o takmer 20 €. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 063,40 € platného pre štvrtý štvrťrok roka 2013 je nový príjmový strop vo výške 1 043,90 €. V prípade manželov a partnerov žiadajúcich o hypotéku pre mladých je maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu 2 087,80 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. januára do 31. marca 2014.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 803 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2013. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2014 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

09. 01. 2014 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2