Hypotéky pre mladých budú od apríla dostupnejšie

Od 1. apríla 2012 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých zvyšuje o viac ako 100 €. Kým do 31. marca 2012 platí príjmový strop 999,70 €, od 1. apríla začne platiť nový príjmový strop vo výške 1 102,40 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zvýši zo súčasných 1999,40 € na 2204,80 €. Nové hodnoty príjmových stropov budú platné od 1. apríla do 31. júna 2012.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 848 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 4. kvartáli roka 2011. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2012 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

13. 03. 2012 -

Prečítajte si aj: Polovicu hypoték na Slovensku si zobrali nezadaní Prehľad dokladov, ktoré potrebujete na vybavenie hypotéky Nehnuteľnosti sú už drahšie ako pred krízou

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2